Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka obce Vyhne

Aktuality

Farské oznamy

kostol.jpg

Po vianočnom období máte možno nejaké použité poštové známky. Práve takéto známky, keď ich s kúskom obálky odstrihnete, budeme zbierať a môžeme ich poslať na misijné účely. Kto by sa chcel prihlásiť do Spolku sv. Vojtecha a podporiť tak dielo vydávania náboženských, liturgických kníh a bohoslužo ...viac...


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

erb vyhne.jpg

Pozvánka
 V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach, ktoré sa uskutoční dňa 24.01.2017 o 15:30 hod. v zasadačke obecného úradu vo Vyhniach.
 
Program rokovan ...viac...


 

Žetóny na odpad nebudete viac potrebovať..

erb vyhne.jpg

Obec Vyhne dáva do pozornosti, že podľa Dodatku č.1/2016 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Vyhne č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa k 1. januáru 2017 ruší označovanie nádob na odpad žetónmi pre fyzické osoby.
viac...


 

Prerušenie prevádzky Materskej školy vo Vyhniach

slamandra ms.jpg

Zriaďovateľ Materskej školy v zastúpení starostom obce vo Vyhniach oznamuje všetkým rodičom detí, že z dôvodu vysokej, naďalej sa stupňujúcej chorobnosti detí a na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom bude prevádzka materskej školy prerušená od pondelku 23.01.2017 do stredy 25.01.2017. Riadna ...viac...


 

Veľké upratovanie

SAM_1592.JPG

Dnes sa zamestanci Obecného úradu Vyhne pustili do vypratávania pôvodnej kinosály. Tento priestor sa pripravuje na rekonštrukciu, ktorá začne už v priebehu budúceho týždňa. Časť priestorov bude upravená na rozšírenie našej materskej školy, a tak už od septembra tohto roku budeme môcť prijať väčší poč ...viac...


 

Pripravujeme..

image from doc04077420160928094539-1.jpg

Obec Vyhne plánuje výstavbu nového športovo-turistického areálu, ktorý vyrastie na mieste terajšieho biatlonového areálu nad Hotelom Sitno. Domáci i návštevníci našej obce sa tak môžu tešiť na novú centrálnu budovu a spevnené bežecké trate s parametrami pre letný biatlon. Zámerom projektu je zvýšenie ...viac...


 

Oznam

erb vyhne.jpg

Obec Vyhne, zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom v y h l a s u j e
Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „ OVS “) v zmysle §§ 9 ods. 1 písm. c), 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na pod ...viac...


 

Poďakovanie

20170103_131846_1483554960210.jpg

Starosta obce Vladimír Bevelaqua ďakuje za pomoc pri príprave ľadovej plochy na multifunkčnom ihrisku poslancom obecného zastupiteľstva a to: p. Ľubošovi Procnerovi za poskytnutie pracovného stroja, ktorý riadil  pracovník jeho firmy Miroslav Slaný z obce Kľak, ktorý počas svojho osobného voľna priši ...viac...


 

Harmonogram zvozu odpadu na január 2017

harmonogram zvozu.jpg
 

Zámer na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva obce Vyhne

                                                            Obec Vyhne,
                                 zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
                                                
                                                                zverejňuje
...viac...


 

Uvítanie detí do života

PC184592.JPG

V nedeľu 18. decembra 2016 sme v obradnej miestnosti  OcÚ vo Vyhniach slávnostne uvítali našich najmenších občanov v sprievode rodičov a blízkej rodiny. Milú slávnosť spestrili dojemné piesne a veršíky žiačikov našej základnej školy, ako aj spev domácej Vyhnianky. Všetci zúčastnení si z podujatia odn ...viac...


 

Pocta Zdenkovi Mikulovi

PB273743.JPG

 
     Známy hudobník, skladateľ, dirigent, pedagóg Zdenko Mikula sa narodil 27.11.1916 vo Vyhniach. Vyštudoval pedagogiku v pedagogickom ústave v Banskej Bystrici a Konzervatórium v Bratislave. Bol vojenským kapelníkom, potom dirigentom v Bratislave. Založil a viedol Vysokoškolský umelecký sú ...viac...


 

Organizačná štruktúra obce VYHNE


 

Rozhodnutie Program rozvoja Obce Vyhne na roky 2014-2020


 

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

 Obec Vyhne zverejňuje prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska:
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal (streetbal), nohejbal, bedminton.
Využívať viacúčelové ihrisko sú op ...viac...


 

Program rozvoja obce Vyhne na roky 2014 - 2020

Program rozvoja obce Vyhne (ďalej len „PHSR“) je strednodobý rozvojový dokument na roky 2014-2020, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej po ...viac...


 

Máme nový literárny prírastok

kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria


Ako sme už vopred avizovali, v piatok 11. marca sa na pôde Obecného úradu vo Vyhniach konal "krst" monografie Zdenko Mikula s podtitulom Rád som žil a tvoril. Knihu "pokrstil" starosta obce Vladimír Bevelaqua spolu s jej hlavnou autorkou Mariannou Bárdiovou a "krstnou mamou" Darinou Luptovsko ...viac...


 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 — upozornenie.


 

Vyhniansky Trnád 2015

Vyhniansky Trnád 2015

 
Za krásneho počasia sme sa už po šiestykrát stretli na Vyhnianskom Trnáde. Členovia OZ Eisenbach Vyhne zorganizovali  dňa 13.6.2015 presne na Antona tradičnú banícku slávnosť pred ústím štôlne Sv. Antona Paduánskeho. Účastníci  za podpory baníckej dychovky Hodrušanka absolvovali sprievod až ...viac...


 

The hidden child Slovensko - Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust.

Účastníci pri židovskom pamätníku

 Dňa 11.6.2015 našu obec Vyhne navštívili členovia tejto  organizácie , ktorej podstatou je pripomínanie si pamiatky umučených v koncentračných táboroch a ktorí sa  postavili sa na odpor a čelili všetkým prejavom nenávisti a snahám o skresľovanie a zahmlievanie prežitého obdobia fašizmu. Aj v našej o ...viac...


 
Posledné registrované firmy
Penzión na slnečnej stráni **, Vyhne 363 , 966 02 Vyhne
Albin Majsniar, Vyhne 93, 966 02 Vyhne
Hotel SITNO ***, Vyhne č. 103, 966 02 Vyhne
Penzión Vila Sokáč *, 966 02 Vyhne 28
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen

 

 

logo UNESCO


 

dnes je: 23.1.2017

meniny má: Miloš

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka