Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oficiálna webová stránka obce Vyhne

Aktuality

Zámer na zámenu - prevod časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Vyhne

Obec Vyhne,
               zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
                                                
                                    zverejňuje
           v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb.  
               ...viac...


 

Farské oznamy 25. nedeľa


 

Oznámenie o začatí stavebných prác

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., oznamuje, že na stavbe "8193 - Vyhne - Pri sladovni - zahustenie TS", na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 568/2015 dňa 3.12. 2015, budú začaté stavebné práce a to dňom 24.9.2016. Zhotoviteľom stavby bude Stredoslovenská energetika -Distribúcia, a ...viac...


 

Vyhlásenie OVS na predaj pozemku

Obec Vyhne, zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
 
V y h l a s u j e
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9 ods. 2 písm. a, b)zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Obchodnú verejnú súťaž
v zmysle ...viac...


 

Výzva pre záujemcov o predaj vlastných výrobkov na Michalských hodoch

Obec Vyhne vyzýva zručných, šikovných občanov, ktorí by chceli prezentovať a predávať svoje výrobky na Michalských hodoch dňa 24.septembra 2016, aby sa zaregistrovali u p. Lenky Holečkovej na t.č.: 0904/873 235. 
viac...


 

Rozhodnutie Program rozvoja Obce Vyhne na roky 2014-2020


 

Oznam

Obec Vyhne ponúka k 1.9.2016 do nájmu voľný 1 izbový byt č. 1 (podlahová plocha 32,92 m ) na prvom poschodí v bytovom dome súp. č. 69 v obci Vyhne. Byt je možné prideliť len osobám, ktoré spĺňajú podmienky VZN č. 1/2015 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi. Mesačné nájomné za byt závisí od p ...viac...


 

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

 Obec Vyhne zverejňuje prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska:
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal (streetbal), nohejbal, bedminton.
Využívať viacúčelové ihrisko sú op ...viac...


 

Hotel Sitno

Hotel Sitno oznamuje, že rozpredáva vyradené rozkladacie kreslá. Cena za kus je 10eur. V prípade záujmu treba kontaktovať p. Vallovú na t.č. 0911 077 748
viac...


 

Zámer na prenájom nehnuteľnosti

                                                        Obec Vyhne,
                           zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaqauom
                                                
                                                     zverejňuje
           v zm ...viac...


 

Program rozvoja obce Vyhne na roky 2014 - 2020

Program rozvoja obce Vyhne (ďalej len „PHSR“) je strednodobý rozvojový dokument na roky 2014-2020, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej po ...viac...


 

Záverečný účet obce Vyhne za rok 2015


 

Deň matiek

deň matiek


Obecný úrad Vyhne pozýva všetky mamy, mamky, mamičky na DEŇ MATIEK, ktorý sa uskutoční
15. mája 2016 o 15:00 h v spoločenskej sále OcÚ.
Všetky ste srdečne vítané!
viac...


 

Máme nový literárny prírastok

kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria


Ako sme už vopred avizovali, v piatok 11. marca sa na pôde Obecného úradu vo Vyhniach konal "krst" monografie Zdenko Mikula s podtitulom Rád som žil a tvoril. Knihu "pokrstil" starosta obce Vladimír Bevelaqua spolu s jej hlavnou autorkou Mariannou Bárdiovou a "krstnou mamou" Darinou Luptovsko ...viac...


 

Výsledky parlamentných volieb 2016 - Vyhne

Výsledky parlamentných volieb 2016 - Volebný obvod Vyhne
1073 - zapísaných voličov  
704 -  zúčastnených voličov
685-  platných hlasov
Výsledky Názov politickej strany počet hlasov Strana TIP
6 STRANA MODERNÉHO ...viac...


 

Komunálny odpad a žetóny

Upozorňujeme Vás, vzhľadom na sťažnosti z firmy na odvoz odpadov, aby ste separovali odpad tak ako sa má. Zvlášť komunálny odpad a zvlášť separované zložky. Nakoľko odpad, ktorý nebude správne vytriedený nebude odvezený a budete si ho musieť zlikvidovať na vlastné náklady. Rovnako Vás všetkých žiadam ...viac...


 

Cigoligo kapsa, dal klobásu za psa. Kým ju domov doniesol, celú ju aj objedol.

kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria

 Tento ľudový veršík získal na aktuálnosti 6. februára, keď si ľudia z vyhnianskeho námestia odnášali domov všakovaké klobásy, hurky či jaternice spolu s dobrou fašiangovou náladou.
Nielen vôňa zabíjačkových špecialít a napečených pampúchov, ale aj tóny ľudových piesní a bezprostredné stretnut ...viac...


 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 — upozornenie.


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Vyhne môžete podať na emailovej adrese: matrika@vyhne.sk
viac...


 

Október - mesiac úcty k starším

kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria

 Starnutie je prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života a týka sa nás všetkých.  Človek prežije počas svojho života veľa vážnych a smutných období, ale aj veselých, naplnených radosťou. Vyčarovať úsmev na tvári našim seniorom,  uctiť si ich a dať im najavo svoju náklonnosť sa ako organizátor ...viac...


 
Posledné registrované firmy
Penzión na slnečnej stráni **, Vyhne 363 , 966 02 Vyhne
Albin Majsniar, Vyhne 93, 966 02 Vyhne
Hotel SITNO ***, Vyhne č. 103, 966 02 Vyhne
Penzión Vila Sokáč *, 966 02 Vyhne 28
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen

 

 

logo UNESCO


 

dnes je: 2.10.2016

meniny má: Levoslav

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka