Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Fotogaléria

Udalostí zo života v našej obci a jej blízkeho okolia.

Vážení spoluobčania, v tejto sekcii vám budeme prinášať fotky z akcií a podujatí v našej obci. 
Pokiaľ máte aj vy zaujímavé fotky a chceli by ste sa o ne podeliť s ostatnými, kontaktujte nás na mailovej adrese: admin@vyhne.sk
Nezabudnite doplniť názov a meno autora.

 

Akcie usporiadané obcou Vyhne, sú zaznamenávané a uchovávané formou fotografií za účelom uchovania spomienok na jednotlivé udalosti a taktiež za účelom  informovania a dokumentovania kultúrneho života obce  prostredníctvom webového sídla obce . Pokiaľ by bol na nejakej fotografii zverejnenej vyššie opísaným spôsobom občan, ktorý s tým nesúhlasí , prosíme, aby o tom upovedomil obec písomnou formou a obec bezodkladne zjedná nápravu v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


 

Deň úcty k starším

Úcta k starším

Úcta k starším
Autor: lh

Úcta k starším

Úcta k starším
Autor: lh

Úcta k starším

Úcta k starším
Autor: lh

Úcta k starším

Úcta k starším


 
 

 
 

Roľnícka nedeľa 2017

Roľnícka nedeľa 2017

Roľnícka nedeľa 2017
Autor: pk

Roľnícka nedeľa 2017

Roľnícka nedeľa 2017
Autor: pk

Roľnícka nedeľa 2017

Roľnícka nedeľa 2017
Autor: pk

Roľnícka nedeľa 2017

Roľnícka nedeľa 2017
Autor: pk


 
 

 
 

Púť na Staré Hory

Púť na Staré Hory

Púť na Staré Hory
Autor: pk

Púť na Staré Hory

Púť na Staré Hory
Autor: pk

Púť na Staré Hory

Púť na Staré Hory
Autor: pk

Púť na Staré Hory

Púť na Staré Hory
Autor: pk


 
 

 
 

Michalské hody 2017

Michalské hody 2017

Michalské hody 2017
Autor: LH

Michalské hody 2017

Michalské hody 2017
Autor: LH

Michalské hody 2017

Michalské hody 2017
Autor: LH

Michalské hody 2017

Michalské hody 2017
Autor: LH


 
 

 
 

39. Zraz cykloturistov KST

39. Zraz cykloturistov KST

39. Zraz cykloturistov KST
Autor: LH

39. Zraz cykloturistov KST

39. Zraz cykloturistov KST
Autor: LH

39. Zraz cykloturistov KST

39. Zraz cykloturistov KST
Autor: LH

39. Zraz cykloturistov KST

39. Zraz cykloturistov KST
Autor: LH


 
 

 
 

Na ľudovú nôtu ...

Na ľudovú nôtu

Na ľudovú nôtu
Autor: LH

Na ľudovú nôtu

Na ľudovú nôtu
Autor: LH

Na ľudovú nôtu

Na ľudovú nôtu
Autor: LH

Na ľudovú nôtu

Na ľudovú nôtu
Autor: LH


 
 

 
 

Róbert Mikla a priatelia 2017

Róbert Mikla a priatelia

Róbert Mikla a priatelia
Autor: JG

Róbert Mikla a priatelia

Róbert Mikla a priatelia
Autor: JG

Róbert Mikla a priatelia

Róbert Mikla a priatelia
Autor: JG

Róbert Mikla a priatelia

Róbert Mikla a priatelia
Autor: JG


 
 

 
 

Zmenil tvár Šanghaja

Branislav Višňanský

Branislav Višňanský
Autor: LH

Branislav Višňanský

Branislav Višňanský
Autor: LH

Branislav Višňanský

Branislav Višňanský
Autor: LH

Branislav Višňanský

Branislav Višňanský
Autor: LH


 
 

 
 

Black Band

Black Band

Black Band
Autor: vb

Black Band

Black Band
Autor: vb

Black Band

Black Band
Autor: vb

Black Band

Black Band
Autor: vb


 
 

 
 

Detské divadlo Ancijáša môjho

Ancijáša môjho

Ancijáša môjho

Ancijáša môjho

Ancijáša môjho

Ancijáša môjho

Ancijáša môjho

Ancijáša môjho

Ancijáša môjho


 
 

 
 

Dostavník Fest

Dostavník fest 2017

Dostavník fest 2017
Autor: mp

Dostavník fest 2017

Dostavník fest 2017
Autor: mp

Dostavník fest 2017

Dostavník fest 2017
Autor: mp

Dostavník fest 2017

Dostavník fest 2017
Autor: mp


 
 

 
 

Rozlúčka v školskej jedálni 2017

Rozlúčka v ŠJ 2017

Rozlúčka v ŠJ 2017
Autor: VB

Rozlúčka v ŠJ 2017

Rozlúčka v ŠJ 2017
Autor: VB

Rozlúčka v ŠJ 2017

Rozlúčka v ŠJ 2017
Autor: VB

Rozlúčka v ŠJ 2017

Rozlúčka v ŠJ 2017
Autor: VB


 
 

 
 

Cyklopelotón Parasport24

Parasport24

Parasport24
Autor: mk

Parasport24

Parasport24
Autor: mk

Parasport24

Parasport24
Autor: mk

Parasport24

Parasport24
Autor: mk


 
 

 
 

Halušky 2017

Halušky 2017

Halušky 2017
Autor: gm

Halušky 2017

Halušky 2017
Autor: gm

Halušky 2017

Halušky 2017
Autor: gm

Halušky 2017

Halušky 2017
Autor: mk


 
 

 
 

Deň matiek 2017

Deň matiek 2017

Deň matiek 2017
Autor: LH

Deň matiek 2017

Deň matiek 2017
Autor: MK

Deň matiek 2017

Deň matiek 2017
Autor: LH

Deň matiek 2017

Deň matiek 2017
Autor: LH


 
 

 
 

Stavanie mája 2017

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: LH

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: LH

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: LH

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: LH


 
 

 
 

Krížová cesta na Kamennej

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň vody v školskej jedálni

Deň vody 2017

Deň vody 2017
Autor: HB

Deň vody 2017

Deň vody 2017
Autor: HB

Deň vody 2017

Deň vody 2017
Autor: HB

Deň vody 2017

Deň vody 2017
Autor: HB


 
 

 
 

Fašiangy 2017

Fašiangy 2017

Fašiangy 2017
Autor: LH

Fašiangy 2017

Fašiangy 2017
Autor: MT

Fašiangy 2017

Fašiangy 2017
Autor: MT

Fašiangy 2017

Fašiangy 2017
Autor: MT


 
 

 
 

Rozširovanie priestorov Materskej školy Vyhne

Príprava na rekonštrukciu

Príprava na rekonštrukciu
Autor: LH

Príprava na rekonštrukciu

Príprava na rekonštrukciu
Autor: LH

Príprava na rekonštrukciu

Príprava na rekonštrukciu
Autor: LH

Príprava na rekonštrukciu

Príprava na rekonštrukciu
Autor: LH


 
 

 
 

Materská škola Vyhne - aktivity 2016/2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017

Rozlúčka s predškolákmi 2017


 
 

 
 

Viacúčelové ihrisko

jar 2017

jar 2017
Autor: LH

jar 2017

jar 2017
Autor: LH

jar 2017

jar 2017
Autor: LH

jar 2017

jar 2017
Autor: LH


 
 

 
 

Uvítanie detí do života 2016

Uvítanie detí do života 2016

Uvítanie detí do života 2016
Autor: LH

Uvítanie detí do života 2016

Uvítanie detí do života 2016
Autor: LH

Uvítanie detí do života 2016

Uvítanie detí do života 2016
Autor: LH

Uvítanie detí do života 2016

Uvítanie detí do života 2016
Autor: LH


 
 

 
 

Pocta Zdenkovi Mikulovi

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016
Autor: L.H.

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016
Autor: L.H.

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016
Autor: L.H.

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016

Pocta Z.Mikulovi 27.11.2016
Autor: L.H.


 
 

 
 

Október v školskej jedálni

Október v šk. jedálni

Október v šk. jedálni

Október v šk. jedálni

Október v šk. jedálni

Október v šk. jedálni

Október v šk. jedálni

Október v šk. jedálni

Október v šk. jedálni


 
 

 
 

Deň úcty k starším 2016

Úcta k starším 2016

Úcta k starším 2016
Autor: MK

Úcta k starším 2016

Úcta k starším 2016
Autor: MK

Úcta k starším 2016

Úcta k starším 2016
Autor: MK

Úcta k starším 2016

Úcta k starším 2016
Autor: MK


 
 

 
 

Svetový deň mlieka a Svetový deň srdca v školskej jedálni

Deň mlieka a Deň srdca

Deň mlieka a Deň srdca
Autor: LH

Deň mlieka a Deň srdca

Deň mlieka a Deň srdca
Autor: LH

Deň mlieka a Deň srdca

Deň mlieka a Deň srdca
Autor: LH

Deň mlieka a Deň srdca

Deň mlieka a Deň srdca
Autor: LH


 
 

 
 

Medzinárodný deň čokolády v školskej jedálni 2016

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016
Autor: LH

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016
Autor: LH

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016
Autor: LH

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016

Svetový deň čokolády v ŠJ 2016
Autor: LH


 
 

 
 

Vyhnianske hody 2016

Vyhnianske hody 2016

Vyhnianske hody 2016
Autor: L.H.

Vyhnianske hody 2016

Vyhnianske hody 2016
Autor: L.H.

Vyhnianske hody 2016

Vyhnianske hody 2016
Autor: L.H.

Vyhnianske hody 2016

Vyhnianske hody 2016
Autor: L.H.


 
 

 
 

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

18.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.


 
 

 
 

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne

17.6.2016 - Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyhne
Autor: J.G.


 
 

 
 

Deň matiek 15.5.2016

deň matiek 15.5.2016

deň matiek 15.5.2016
Autor: J.G.

deň matiek 15.5.2016

deň matiek 15.5.2016
Autor: J.G.

deň matiek 15.5.2016

deň matiek 15.5.2016
Autor: J.G.

deň matiek 15.5.2016

deň matiek 15.5.2016
Autor: J.G.


 
 

 
 

Stavanie mája a obecná vatra 2016

Stavanie mája a obecná vatra 2016

Stavanie mája a obecná vatra 2016
Autor: JG

Stavanie mája a obecná vatra 2016

Stavanie mája a obecná vatra 2016
Autor: JG

Stavanie mája a obecná vatra 2016

Stavanie mája a obecná vatra 2016
Autor: JG

Stavanie mája a obecná vatra 2016

Stavanie mája a obecná vatra 2016
Autor: JG


 
 

 
 

Uvítanie detí do života 12.12.2015

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: L.P.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: L.P.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: L.P.

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života
Autor: L.P.


 
 

 
 

Úcta k starším

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Autor: jg

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Autor: jg

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Autor: jg

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším
Autor: jg


 
 

 
 

Vyhnianske hody 2015

Vyhnianske hody 2015

Vyhnianske hody 2015
Autor: J.Krchman

Vyhnianske hody 2015

Vyhnianske hody 2015
Autor: J.Krchman

Vyhnianske hody 2015

Vyhnianske hody 2015
Autor: J.Krchman

Vyhnianske hody 2015

Vyhnianske hody 2015
Autor: J.Krchman


 
 

 
 

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne
Autor: J.Krchman

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne
Autor: J.Krchman

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne
Autor: J.Krchman

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne

Dedinka roka 2015 - Prezentácia obce Vyhne
Autor: J.Krchman


 
 

 
 

Ukončenie školského roku v MŠ 2015

Posledný slávnostný obed pre predškolákov v školskej jedálni pripravený vedúcou školskej jedálne

Ukončenie školského roku v MŠ
Autor: obec Vyhne

Posledný slávnostný obed pre predškolákov v školskej jedálni pripravený vedúcou školskej jedálne

Ukončenie školského roku v MŠ
Autor: obec Vyhne

Posledný slávnostný obed pre predškolákov v školskej jedálni pripravený vedúcou školskej jedálne

Ukončenie školského roku v MŠ
Autor: obec Vyhne

Posledný slávnostný obed pre predškolákov v školskej jedálni pripravený vedúcou školskej jedálne

Ukončenie školského roku v MŠ
Autor: obec Vyhne


 
 

 
 

Vyhniansky Trnád 2015

Vyhniansky Trnád 2015

Vyhniansky Trnád 2015
Autor: Ivan Čillík

Vyhniansky Trnád 2015

Vyhniansky Trnád 2015
Autor: Ivan Čillík

Vyhniansky Trnád 2015

Vyhniansky Trnád 2015
Autor: Ivan Čillík

Vyhniansky Trnád 2015

Vyhniansky Trnád 2015
Autor: Ivan Čillík


 
 

 
 

The hidden child Slovensko - Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust.

Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust

The hidden child Slovensko
Autor: Jozef Krchman

Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust

The hidden child Slovensko
Autor: Jozef Krchman

Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust

The hidden child Slovensko
Autor: Jozef Krchman

Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust

The hidden child Slovensko
Autor: Jozef Krchman


 
 

 
 

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015
Autor: obec Vyhne

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015
Autor: obec Vyhne

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015
Autor: obec Vyhne

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015

Deň matiek - spoločenská sála Vyhne 17.5.2015
Autor: obec Vyhne


 
 

 
 

Stavanie mája a obecná vatra 2015

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: rr

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: rr

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: rr

Stavanie mája a obecná vatra

Stavanie mája a obecná vatra
Autor: rr


 
 

 
 

Uvítanie detí do života 2014

Uvítanie detí do života 7.12.2014

Uvítanie detí do života 7.12.2014
Autor: MŠ

Uvítanie detí do života 7.12.2014

Uvítanie detí do života 7.12.2014
Autor: MŠ

Uvítanie detí do života 7.12.2014

Uvítanie detí do života 7.12.2014
Autor: MŠ

Uvítanie detí do života 7.12.2014

Uvítanie detí do života 7.12.2014
Autor: MŠ


 
 

 
 

Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach 8.11.2014

Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhnia

Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach

 Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach

 Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach
Autor: obec Vyhne

 Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach

 Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach
Autor: obec Vyhne

 Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach

 Slávnostné vysvätenie nového domu smútku vo Vyhniach
Autor: obec Vyhne


 
 

 
 

Poškodené pouličné osvetlenie - Luteránsky cintorín 10/2014

Poškodené pouličné osvetlenie

Poškodené pouličné osvetlenie
Autor: MV

Poškodené pouličné osvetlenie

Poškodené pouličné osvetlenie
Autor: MV

Poškodené pouličné osvetlenie

Poškodené pouličné osvetlenie
Autor: MV


 
 

Vyhnianske hody 2014

Vyhnianske hody 2014

Vyhnianske hody 2014
Autor: NB

Vyhnianske hody 2014

Vyhnianske hody 2014
Autor: NB

Vyhnianske hody 2014

Vyhnianske hody 2014
Autor: NB

Vyhnianske hody 2014

Vyhnianske hody 2014
Autor: NB


 
 

 
 

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach
Autor: Eisenbach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach
Autor: Eisenbach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach
Autor: Eisenbach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach

Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach
Autor: Eisenbach


 
 

 
 

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni
Autor: MŠ

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni
Autor: MŠ

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni
Autor: MŠ

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni

Jarmok ručných prác pri penzióne Na Slnečnej stráni
Autor: MŠ


 
 

 
 

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI
Autor: obec Vyhne

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI
Autor: obec Vyhne

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI
Autor: obec Vyhne

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI

Odhalenie pamätnej tabule architektovi L. E. HUDECOVI
Autor: obec Vyhne


 
 

 
 

Vyhnianska bicygluvačka

Vyhnianska bicygluvačka

Vyhnianska bicygluvačka
Autor: mš

Vyhnianska bicygluvačka

Vyhnianska bicygluvačka
Autor: mš

Vyhnianska bicygluvačka

Vyhnianska bicygluvačka
Autor: mš

Vyhnianska bicygluvačka

Vyhnianska bicygluvačka
Autor: mš


 
 

 
 

Vyhniansky TRNÁD 2014

Vyhniansky TRNÁD 2014

Vyhniansky TRNÁD 2014
Autor: rr

Vyhniansky TRNÁD 2014

Vyhniansky TRNÁD 2014
Autor: rr

Vyhniansky TRNÁD 2014

Vyhniansky TRNÁD 2014
Autor: rr

Vyhniansky TRNÁD 2014

Vyhniansky TRNÁD 2014
Autor: rr


 
 

 
 

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila
Autor: JK

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila
Autor: JK

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila
Autor: JK

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej v noci 23. mája ožila
Autor: JK


 
 

 
 

30. rokov futbalového ihriska vo Vyhniach

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach
Autor: rr

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach
Autor: rr

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach
Autor: rr

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach

30. rokov fotbalového ihriska vo Vyhniach
Autor: rr


 
 

 
 

Stavanie mája a opekačka pri futbalovom ihrisku

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku
Autor: rr

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku
Autor: rr

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku
Autor: rr

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku

Stavanie mája a opekačka pri futkalovom ihrisku
Autor: rr


 
 

 
 

Fašiangy 2014

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod
Autor: obec Vyhne

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod
Autor: obec Vyhne

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod
Autor: obec Vyhne

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod

fašiangy - obecná zabíjačka a fašiangový sprievod
Autor: obec Vyhne


 
 

 
 

Uvítanie detí do života 7.12.2013

Uvítanie detí do života 7.12.2013

Uvítanie detí do života 7.12.2013
Autor: rr

Uvítanie detí do života 7.12.2013

Uvítanie detí do života 7.12.2013
Autor: rr

Uvítanie detí do života 7.12.2013

Uvítanie detí do života 7.12.2013
Autor: rr

Uvítanie detí do života 7.12.2013

Uvítanie detí do života 7.12.2013
Autor: rr


 
 

 
 

Otvorenie obecnej knižnice

otvorenie obecnej knižnice

otvorenie obecnej knižnice
Autor: rr

otvorenie obecnej knižnice

otvorenie obecnej knižnice
Autor: rr

otvorenie obecnej knižnice

otvorenie obecnej knižnice
Autor: rr

otvorenie obecnej knižnice

otvorenie obecnej knižnice
Autor: rr


 
 

 
 

Eisenbach - premeny

01.starý anton pôvodný

01.starý anton pôvodný
Autor: eisenbach

02.starý anton nový

02.starý anton nový
Autor: eisenbach

03.Ján prekop starý

03.Ján prekop starý
Autor: eisenbach

04.Ján prekop nový

04.Ján prekop nový
Autor: eisenbach


 
 

 
 

Trnád 2013

trnád 2013

Trnád 2013
Autor: eisenbach

trnád 2013

Trnád 2013
Autor: eisenbach

trnád 2013

Trnád 2013
Autor: eisenbach

trnád 2013

Trnád 2013
Autor: eisenbach


 
 

 
 

Sv. omša pri soche sv. Jána Nepomuckého

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály  12.5.2013

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály 12.5.2013
Autor: rr

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály  12.5.2013

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály 12.5.2013
Autor: rr

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály  12.5.2013

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály 12.5.2013
Autor: rr

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály  12.5.2013

Deň matiek a otvorenie novej spoločenskej sály 12.5.2013
Autor: rr


 
 

 
 

Stavanie mája a májová vatra

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013
Autor: rr

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013
Autor: rr

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013
Autor: rr

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013

Stavanie mája a májová vatra 30.4.2013
Autor: rr


 
 

 
 

Klub Rekreačnej telesnej výchovy a športu

2.3.2012

2.3.2012
Autor: rtvš

6.9.2012 cvičenie na fitloptách

6.9.2012 cvičenie na fitloptách
Autor: rtvš

21.2.2013 Posilňovanie v rámci kruhového tréningu

21.2.2013 Posilňovanie v rámci kruhového tréningu
Autor: rtvš

22.8.2012 letný kemp TaiChi - Vrútky

22.8.2012 letný kemp TaiChi - Vrútky
Autor: rtvš


 
 

 
 

Kurz paličkovania

Kurz paličkovania

Kurz paličkovania
Autor: rr

Kurz paličkovania

Kurz paličkovania
Autor: rr

Kurz paličkovania

Kurz paličkovania
Autor: rr

Kurz paličkovania

Kurz paličkovania
Autor: rr


 
 

 
 

Základná škola - rekonštrukcia

Základná škola Vyhne - projekt

Základná škola Vyhne - projekt
Autor: rr

Základná škola Vyhne - projekt

Základná škola Vyhne - projekt
Autor: rr

Základná škola Vyhne - projekt

Základná škola Vyhne - projekt
Autor: rr

Základná škola Vyhne - projekt

Základná škola Vyhne - projekt
Autor: rr


 
 

 
 

Uvítanie detí do života 24.11.2012

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života 24.11.2012
Autor: rr

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života 24.11.2012
Autor: rr

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života 24.11.2012
Autor: rr

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života 24.11.2012
Autor: rr


 
 

 
 

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne 21.10.2012
Autor: rr

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne 21.10.2012
Autor: rr

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne 21.10.2012
Autor: rr

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne

Udeľovanie čestného občianstva, ceny obce Vyhne a ceny starostu obce Vyhne 21.10.2012
Autor: rr


 
 

 
 

Vyhnianske hody 29.10.2012

Vyhnianske hody 29.9.2012

Vyhnianske hody 29.9.2012
Autor: rr

Vyhnianske hody 29.9.2012

Vyhnianske hody 29.9.2012
Autor: rr

Vyhnianske hody 29.9.2012

Vyhnianske hody 29.9.2012
Autor: rr

Vyhnianske hody 29.9.2012

Vyhnianske hody 29.9.2012
Autor: rr


 
 

 
 

Volejbal cup Vyhne 2012

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012
Autor: rr

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012
Autor: rr

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012
Autor: rr

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek vo volejbale na antuke Hotel SITNO CUP Vyhne 2012
Autor: rr


 
 

 
 

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach (4.7.2012)

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach
Autor: rr

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach
Autor: rr

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach
Autor: rr

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach

Návšteva prezidenta SR vo Vyhniach
Autor: rr


 
 

 
 

Stretnutie banských obcí a miest Banská Štiavnica 2012

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012
Autor: Eisenbach

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012
Autor: Eisenbach

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012
Autor: Eisenbach

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012

stretnutie banských obcí a miest BanskáStiavnica 2012
Autor: Eisenbach


 
 

 
 

Trnád 2012

Vyhniansky Trnád 2012

Vyhniansky Trnád 2012
Autor: Eisenbach

Vyhniansky Trnád 2013

Vyhniansky Trnád 2013
Autor: Eisenbach

Vyhniansky Trnád 2014

Vyhniansky Trnád 2014
Autor: Eisenbach

Vyhniansky Trnád 2015

Vyhniansky Trnád 2015
Autor: Eisenbach


 
 

 
 

Protipovodňové zábrany v lokalite obce Vyhne - 2011

protipovodnové zábrany

protipovodňové zábrany - mapa
Autor: ObÚ

protipovodnové zábrany

protipovodňové zábrany - mapa
Autor: ObÚ

protipovodnové zábrany - lokalita potok 1

protipovodňové zábrany - lokalita potok 1
Autor: ObÚ

protipovodnové zábrany - lokalita potok 1

protipovodňové zábrany - lokalita potok 1
Autor: ObÚ


 
 

 
 

Oprava strechy na starej budove ZŠ

oprava strechy

oprava strechy na budove základnej školy
Autor: rr

oprava strechy

oprava strechy na budove základnej školy
Autor: rr

oprava strechy

oprava strechy na budove základnej školy
Autor: rr

oprava strechy

oprava strechy na budove základnej školy
Autor: rr


 
 

 
 

Rolnícka nedeľa 2011

2.10.2011

Rolnícka nedela 2011
Autor: rr

2.10.2011

Rolnícka nedela 2011
Autor: rr

2.10.2011

Rolnícka nedela 2011
Autor: rr

2.10.2011

Rolnícka nedela 2011
Autor: rr


 
 

 
 

Memoriál Júliusa Moru" Hotel SITNO cup 2011 - Vyhne

Alternatívny text

Memoriál Júliusa Moru Hotel SITNO cup 2011
Autor: rr

Alternatívny text

Memoriál Júliusa Moru Hotel SITNO cup 2011
Autor: rr

Alternatívny text

Memoriál Júliusa Moru Hotel SITNO cup 2011
Autor: rr

Alternatívny text

Memoriál Júliusa Moru Hotel SITNO cup 2011
Autor: rr


 
 

 
 

Steiger Fest Vyhne 2011

Peter Cmorík

Steiger Fest Vyhne 2011
Autor: rr

Peter Cmorík

Steiger Fest Vyhne
Autor: rr

Peter Cmorík

Steiger Fest Vyhne
Autor: rr

Steiger Fest Vyhne

Steiger Fest Vyhne
Autor: rr


 
 

 
 

JDS ZO - Vyhne

Výlet do Banskej Štiavnice, máj 2011

Výlet do Banskej Štiavnice, máj 2011
Autor: JDS


 
 

EISENBACH - stretnutie pred štôlňou Sv. Antona, 11.6.2011

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona
Autor: starosta

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona
Autor: starosta

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona
Autor: starosta

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona

stretnutie pred štôlňu Sv. Antona
Autor: starosta


 
 

 
 

Kňazi vo farnosti

Mgr. Miroslav Pilát, správca farnosti, pri polnočn

Mgr. Miroslav Pilát, správca farnosti, pri polnočnej omši v roku 2001.
Autor: mf


 
 

Roľnícka nedeľa

Október 2007 - výzdoba kostola.

Október 2007 - výzdoba kostola.
Autor: js

Časť z obetných darov – chlieb a tŕňová koruna.

Časť z obetných darov – chlieb a tŕňová koruna.
Autor: Foto Mgr. Richard Brodniansky

Október 2007 - výzdoba kostola

Október 2007 - výzdoba kostola
Autor: js

Október 2007-výzdoba kostola

Október 2007-výzdoba kostola
Autor: js


 
 

 
 

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej

Smreková alej ku kúpeľnej kaplnke.

Smreková alej ku kúpeľnej kaplnke.
Autor: mf

Kúpeľná kaplnka Panny Márie kráľovnej

Kúpeľná kaplnka Panny Márie kráľovnej
Autor: mf

Kaplnka v zime

Kaplnka v zime
Autor: mf

Kaplnka na jar

Kaplnka na jar
Autor: rr


 
 

 
 

Bývalé kúpele

Hudobná sieň, v ktorej sa usporadúvali koncerty pr

Hudobná sieň, v ktorej sa usporadúvali koncerty pre kúpeľných hostí.
Autor: pohľadnica, vlastník Marián Pavúk

Lipová alej na Promenáde

Lipová alej na Promenáde

Pred starým kúpeľným domom

Pred starým kúpeľným domom
Autor: pohľadnica

Promenáda

Promenáda
Autor: Pohľadnica vo vlastníctve Mariána Pavúka


 
 

 
 

Chalupy

Chalupa č. 232 v časti Hodrúška

Chalupa č. 232 v časti Hodrúška
Autor: mf

Chalupa pána Gazdíka na hornom konci.

Chalupa pána Gazdíka na hornom konci.
Autor: mf

Kedysi hostinec u Mócika.

Kedysi hostinec u Mócika.
Autor: mf

Chalupa v dolinke pod Jeleňou skalou, domácimi naz

Chalupa v dolinke pod Jeleňou skalou, domácimi nazývanou ""Jeržištánska skala"" .
Autor: mf


 
 

 
 

Futbal

Bravúrny brankársky zákrok

Bravúrny brankársky zákrok
Autor: Jiří Marcinko

Kto bude rýchlejší

Kto bude rýchlejší
Autor: Jiří Marcinko

Súboj hráčov

Súboj hráčov
Autor: Jiří Marcinko

4 góly - oslava šatní

4 góly - oslava šatní


 
 

 
 

Klub slovenských turistov Vyhne

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - prezentácia

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - prezentácia
Autor: Anna Zimanová

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - Červená studňa - zví

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - Červená studňa - zvítanie s turistami z Hodruše Hámrov - autobus SAD šofér Vilko Zachar
Autor: Anna Zimanová

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - Hlásenie počtu účast

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - Hlásenie počtu účastníkov 200 osôb - dokúpte mäso, kruple zoberte z našej pivnice, s ostatným si poraďte ako viete ...
Autor: Anna Zimanová

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - Na Zlatom vrchu

Jarné prebudenie - 2.4.2011 - Na Zlatom vrchu
Autor: Miloš Ziman


 
 

 
 

Biatlon

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
 

Termálne kúpalisko

Detský bazén pre deti do 6 rokov.

Detský bazén pre deti do 6 rokov.
Autor: Ivan Bella

Plavecký bazén 50 x 20 m

Plavecký bazén 50 x 20 m
Autor: Ivan Bella

Pohľad na obidva bazény

Pohľad na obidva bazény
Autor: Ivan Bella

Pohľad na plavecký bazén s prekrásnym okolím. Vľav

Pohľad na plavecký bazén s prekrásnym okolím. Vľavo od bielych budov bufet ""Langošík"". Tu sa čapuje vyhnianske pivo Steiger! Od bufetu je výhľad na pivovar, ktorý tohto roku oslávi 530 rokov (!) nepretržitej výroby piva.
Autor: Ivan Bella


 
 

 
 

Šport

Víťazi volejbalového turnaja Steiger cup Vyhne 200

Víťazi volejbalového turnaja Steiger cup Vyhne 2007

Antukové tenisové kurty.

Antukové tenisové kurty.
Autor: Ivan Bella

Bohuslav Golian, majster sveta a úspešný olympioni

Bohuslav Golian, majster sveta a úspešný olympionik pri odovzdávaní ocenení na medzinárodnom volejbalovom turnaji vo Vyhniach.
Autor: Ing. Miloš Ziman

Logá na tričkách medzinárodného volejbalového turn

Logá na tričkách medzinárodného volejbalového turnaja 2003. Pivovar Šariš ako hlavný sponzor.


 
 

 
 

Obec

Margóčiho vila, dnes rekreačné zariadenie Chem

""Margóčiho"" vila, dnes rekreačné zariadenie Chemicko technologickej fakulty Technickej univerzity Bratislava
Autor: mf

Akcia Rozšírenie plynovodov vo Vyhniach. V mesiaci septemberi 2003 bola ukončená.
Autor: (mf)

Akcia Rozšírenie plynovodov vo Vyhniach. V mesiaci

Akcia Rozšírenie plynovodov vo Vyhniach. V mesiaci september 2003 bola ukončená.
Autor: mf

Dom baníka v časti Hodrúška. Dnes len spomienka na

Dom baníka v časti Hodrúška. Dnes len spomienka na minulé časy a útulok pre chalupára (r. 2001)
Autor: mf


 
 

 
 

Príroda

Kamenné more - európska rarita

Kamenné more - európska rarita
Autor: Ivan Bella

Pohľad od Kamenného mora ponad obec na Jeleniu ska

Pohľad od Kamenného mora ponad obec na Jeleniu skalu. Z nej je krásna vyhliadka až na obce v Žiarskej kotline. Obľúbené miesto na vychádzku.

Vyhniansky traverín - chránený prírodný výtvor. Pr

Vyhniansky traverín - chránený prírodný výtvor. Priamo v areáli antukových tenisových kurtov, v blízkosti termálneho kúpaliska.
Autor: Ivan Bella

Vyhniansky travertín

Vyhniansky travertín


 
 

 
 

Kostol sv. Michala Archanjela

Betlehem nad hlavným oltárom

Betlehem nad hlavným oltárom
Autor: mf

Kostol sv. Michala, z roku 1776.

Kostol sv. Michala, z roku 1776.
Autor: Ing.Milan Filip (mf)

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala
Autor: Autor: Peter Fratrič

Okno kostola sv. Michala

Okno kostola sv. Michala
Autor: Peter Fratrič


 
 

 
 

dnes je: 24.10.2017

meniny má: Kvetoslava

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka