Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

PozvánkaVytlačiť
 

 erb vyhne maly.jpgPozvánka

 

     V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2017 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu vo Vyhniach.

 

 

Program rokovania:

 

1/ Otvorenie zasadnutia 

2/ Schválenie programu rokovania

3/ Kontrola plnenia uznesení

4/ Odvolanie poslanca Ing. M. Vanka z komisie verejného záujmu pri OZ 

5/ Zásady hospodárenia s majetkom obce

6/ Záverečný účet obce za rok 2016

7/Majetkové veci:

a) Schválenie nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou na pozemok - cintorín

b) Schválenie zmeny dotácií z rozpočtu obce Vyhne pre rok 2017

c) Schválenie rozpočtového opatrenia č.9

d) Schválenie zámeru na priamy odpredaj pozemku pre Petra Beveláqua

e) Schválenie žiadosti o prenájom pozemku pod garážou pre Tomáša Bríša

f) Ponuka pozemkov vo vlastníctve Dušana Illichmana do dlhodobého prenájmu obci

g) Schválenie zmeny – rozšírenie užívania budovy Domu služieb o zdravotnícke služby a následné schválenie financovania prestavby Domu služieb

h) Schválenie úveru na výstavbu bazénovej haly pre spoločnosť Stratené kúpele Vyhne s.r.o.                                                                                  

8/ Plat starostu obce

Rôzne: Informatívna správa

    -     Správa o výsledku následnej finančnej kontroly HK č. 6/2016

    -     O stave projektov, podaných obcou Vyhne k 30.4.2017

    -     Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2017

    -    Informatívna správa o vykonaní inventúry majetku obce k 31.12.2016

    -     Kultúrne leto 2017

    -     Zrušenie uznesenia 18 a 19/2017 o predaji nehnuteľností pre Trinity Hotels, s.r.o., 

          Senec

9/ Diskusia

10/ Záver

      

 

 

                                                                                                         Vladimír Bevelaqua v.r.

                                                                                                               starosta obce


 
 

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka