Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Pozvánka na OZVytlačiť
 


erb vyhne maly.jpgV zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2018 o 17:00 hod. v novej zasadačke na prízemí Obecného úradu vo Vyhniach.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zrušenie uznesení OZ č. 1 – 70/2018
 5. Poverenie na uzatváranie sobášov pre poslankyňu Mgr. Durčákovú
 6. Majetkové veci:
 • Schválenie zámeny pozemku D. Illichmana s obcou Vyhne
 • Oprava uznesenia o zámere na odkúpenie časti pozemku od obce Vyhne pre   Ruth Orčíkovú a Štefana Mištíka
 • Zámer na odkúpenie pozemku v kú Banky pre L. Moravčíkovú a S. Katinu
 • Zámena pozemkov obce Vyhne s Ing. Bohumilom Glezgom
 • Zmluva o zverení majetku obce do správy ZŠ
 • Zámer na odpredaj prebytočného majetku obce v Hodruške
 • Zámer na odpredaj pozemku v kú Banky pre JUDr. D. Lukačku
 1.  Schválenie zmeny rozpočtu obce Vyhne pre rok 2018
 2. Nový organizačný poriadok OcÚ – informatívna správa
 3. Plán práce HK na II. polrok 2018.
 4. Plán práce OZ na II. polrok 2018
 5. Návrh počtu poslancov OZ pre nasledujúce volebné obdobie + úväzok starostu
 6. Zrušenie VZN obce č. 3/2016 o čistote v obci Vyhne a verejnom poriadku
 7. Rôzne:  Informatívne správy ( Osvetlenie v obci, oprava cesty – Rudno, stav podaných pripravených projektov, ukončenie výrubu a opílenia stromov v obci, spustenie systému SMS vyrozumievania obyvateľov, realizácia zastávok, Envipak a pod. )
 8. Diskusia
 9. Záver

      

 

 

                                                                                                         Vladimír Bevelaqua v.r.

                                                                                                               starosta obce

 


 
 

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka