Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Pozvánka pre obyvateľov časti Fínske domkyVytlačiť
 

     Obecný úrad Vyhne zvoláva spoločné stretnutie vlastníkov nehnuteľností – rodinných domov v časti obce „Fínsko“, za účelom riešenia situácie v oblasti odpadových vôd z vašich domácností.

    Národná rada SR schválila 1. februára 2018 vládny návrh zákona, ktorý novelizuje najmä zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách. Tiež zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon mení viacero oblastí, napríklad ukladá povinnosť vlastníkom nehnuteľností, ktorí dočasne akumulujú odpadové vody v žumpách, zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

     Novela zákona o vodách s účinnosťou od 1. marca 2018 stanovuje nové povinnosti pre osoby, ktoré akumulujú odpadové vody v žumpe – zákon o vodách stanovuje povinnosť zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a  na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky.

    Nakoľko obec Vyhne nie je vlastníkom žumpy ani iného zariadenia na akumuláciu odpadových vôd v tejto časti obce, v zmysle splnomocnení zákona zvolávame k tejto problematike spoločné stretnutie občanov a to na deň 13.6.2018 o 16:00 hodine na miestnej komunikácii v spodnej časti Fínskych domov (pri umiestnení súčasnej žumpy).

V prípade, že sa nemôžete stretnutia zúčastniť, prosíme o ospravedlnenie Vašej  neúčasti na tel. č.: 0910 912 760 alebo osobne u prednostu OcÚ. 

                                                                                                             

                                                                                                                Vladimír Bevelaqua v.r.

                                                                                                              erb vyhne maly.jpg         starosta obce


 
 

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka