Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Pozvánka na pracovný pohovorVytlačiť
 

Obec Vyhne, zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom, pozýva na pracovný pohovor dňa 28.06. 2017  o 14,30 hod. do zasadačky OcÚ za účelom obsadenia funkcie učiteľ v materskej škole na zastupovanie počas MD a na ½ úväzok po dobu 4 mesiacov s následným predĺžením na plný pracovný úväzok.

Požadované predpoklady výkonu práce v zmysle § 3 ods. 1 Zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

Kvalifikačné požiadavky:  

Stredoškolské vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pedagogického smeru

Doplňujúce kritériá:

 • Ovládanie aspoň jedného hudobného nástroja
 • Počítačové znalosti – aktívny používateľ – Microsoft Office, Internet
 • Ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka je vítané
 • Dobré komunikačné schopnosti
 • Manažérske a riadiace schopnosti
 • Rozhodnosť a schopnosť viesť detský kolektív
 • Spoľahlivosť, profesionalita, flexibilita, kreativita
 • Silná, asertívna, cieľovo orientovaná osobnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Štruktúrovaný profesijný životopis
 • Telefónny a mailový kontakt

Finančné ohodnotenie - na základe zákona o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Bližšie informácie u prednostu obecného úradu JUDr. Dušana Lukačku na tel. čísle 0910 912 760.

 

                                                                                                                                    Vladimír   Bevelaqua                                                                                                                                             starosta obce

                                                                                                                   V zastúpení:  JUDr. Dušan Lukačko

                                                                                                                                             prednosta obce


 
 

Výberové konanieVytlačiť
 

erb vyhne maly.jpgVladimír Bevelaqua, starosta obce Vyhne, 966 02 Vyhne č. 100

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/riaditeľky Materskej školy vo Vyhniach


 
 

Záverečný účet obce Vyhne za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
podľa zákona §-117 zákona o verejnom obstarávaní

erb vyhne maly.jpg

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku vyzva.pdf vyzva.pdf (127.4 kB)

 
 

dnes je: 24.6.2017

meniny má: Ján

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Webová stránka obce Vyhne www.vyhne.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

webygroup

Úvodná stránka