Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

erb vyhne maly.jpg

Vec:
Bzenica, úprava Vyhnianskeho potoka - žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby -oznámenie podľa § 61 ods. 3, 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním súvisiacich (ďalej len stavebný zákon) v súlade s § 73 ods. 4 a 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskor ...viac...

Zverejnené 18.6.2018


 
Súbor na stiahnutie vyhlaska.pdf vyhlaska.pdf (1.4 MB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vyhne na 2. polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Vyhne Návrh
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2017 Kontrola dodržiavania legislatívy zmien ...viac...

Zverejnené 28.5.2018


 
Súbor na stiahnutie plan_HK_2018.pdf plan_HK_2018.pdf (460.8 kB)

Zámer na odpredaj pozemkov

erb vyhne maly.jpg

Obec Vyhne zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa  zámer na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Vyhne a to časti pozemkov, ktoré bude vykonané odčlenením a presn ...viac...

Zverejnené 13.4.2018


 
Súbor na stiahnutie zamer_orcikova.pdf zamer_orcikova.pdf (112.2 kB)

Zámer na zámenu pozemkov

erb vyhne maly.jpg

 Obec Vyhne zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom  zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa  zámer na zámenu
prebytočného majetku a to časti pozemkov vo vlastníctve obce Vyhne, odčlenením GEOP z pozemku parce ...viac...

Zverejnené 13.4.2018


 

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup

Úvodná stránka