Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Komisia na ochranu verejného poriadku

Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Bc. Ján Kriváň

Členovia: Ľuboš Procner

                 Cyril Žabenský

                 Ondrej Macejkovič        

 

Program činnosti  komisie verejného poriadku obecného zastupiteľstva obce Vyhne vo volebnom období 2019 – 2023.

Prvoradým cieľom  komisie verejného poriadku je zachovať a v prípade možnosti aj pozdvihnúť úroveň bezpečnosti obce vo vzťahu k jej obyvateľom, ale aj vo vzťahu k ekonomickým záujmom obce. Musíme si uvedomiť, že veľká časť príjmov obce závisí od intenzity cestovného ruchu, pričom klienti subjektov, ktoré poskytujú služby v cestovnom ruchu vnímajú stav ochrany života a majetku veľmi citlivo. Obec preto musí budovať pozitívny image v oblasti bezpečnosti, aby si udržala priazeň klientov, ktorí v obci vyhľadávajú služby v segmente cestovného ruchu.

Vo vzťahu k občanom a turistom navrhujeme

Vykonať analýzu možností financovania kamerového systému pre obec z rôznych zdrojov v rôznych variantoch realizácie s primárnym záujmom o monitorovanie rizikových priestranstiev obce.
Zriadiť tzv. obecnú hliadku – vybrať občanov, ktorí majú záujem dobrovoľne plniť úlohy na úseku bezpečnosti v obci tak, ako možno vídať v iných obciach a to predovšetkým pri kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach, ktoré organizuje obec a zabezpečiť im preškolenie lektorom zamerané na vzdelanie v oblasti práva tak, aby boli schopní v plnej miere využívať práva, ktoré im ako občanom priznáva právo (vzhľadom na dobrovoľný charakter tejto skupiny považujeme za vhodné prerokovať so starostom obce a obecným zastupiteľstvom možnosti priznať výhody a formu odmeňovania za aktívne pôsobenie dobrovoľníkov v obecnej hliadke, aby sa dosiahla primeraná miera motivácie k aktívnej činnosti obecnej hliadky).

Vo vzťahu k špecifickým skupinám obyvateľstva

Navrhnúť obsah a formu a  organizovať stretnutia so seniormi, ktorí sú pravidelne ohrozovaný páchateľmi majetkovej trestnej činnosti a to predovšetkým pre zníženú mentálnu kondíciu, ktorú žiaľ so sebou prináša jeseň života – účelom stretnutí bude pomôcť seniorom v ich viktimologickej prevencii (ako sa nestať obeťou protiprávneho konania) predovšetkým pred podvodníkmi (predajcovia rôznych  „senzačných“ produktov ako hrnce, nože, „zdravotnícke pomôcky“ a pod.) a zlodejmi (predovšetkým zlodejmi hotovosti a šperkov ukrytých v obydliach).
Využiť priestor, ktorý poskytuje vyučovanie na ZŠ v obci za účelom prevencie kriminality u najmenších občanov. Zameranie preventívnych aktivít je najvhodnejšie konzultovať s učiteľským zborom, pričom primárne predpokladáme, že najaktuálnejšími témami sú prevencia alkoholizmu a iných toxikománií, vhodne a citlivo zvolená forma viktimologickej prevencie sexuálnych deliktov (ako postupovať, pokiaľ sa v okolí školy či na sídlisku objaví exhibicionista, ako sa mu vyhnúť, aké ďalšie podozrivé prejavy si majú deti v záujme vlastnej bezpečnosti vo svojom okolí všímať a pod.), ako aj dopravná výchova, ktorá je v posledných rokoch v školách nedostatočná.
Analyzovať možnosti a prijať opatrenia k realizácii montáže certifikovaných meračov rýchlosti overených metrologickou autoritou tak, aby nezodpovedných vodičov na cestách obce spoľahlivo zaznamenali a aby boli záznamy plnohodnotnými dôkazmi použiteľnými v správnom konaní.

 

Vo všeobecnosti navrhujeme aj s využitím hromadných oznamovacích prostriedkov (rozhlas, obecná tabuľa, ...) zintenzívniť spoluprácu s občanmi a primäť ich k tomu, aby sa o svoje názory, nápady a postrehy podelili s komisiou a prípadne ich na zasadnutie pozvať a prerokovať s nimi ich požiadavky. O činnosti komisie týmito prostriedkami informovať, aby sme občanom dali na vedomie, že nás ich bezpečnosť zaujíma a robíme pre ňu všetko, čo v je rámci našich možností možné. 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka