Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Kontakty

Obecný úrad

Obecný úrad Vyhne

IMG_0087.JPG
Adresa: 96602 Vyhne 100
Tel.: 045/ 6772 110
Mobil: 0910 912 760 - prednosta Ocú, 0903 470 185 - starosta Ocú
Kód obce: 517364
IČO: 00321109
DIČ: 2021111532
IČ DPH: SK 2021111532

Úradné hodiny
Pondelok:7:30-12:0012:30-15:30
Utorok:7:30-12:0012:30-15:30
Streda:7:30-12:0012:30-16:30
Štvrtok:7:30-12:0012:30-15:30 = NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:7:30-12:0012:30-14:30

 


 

Všeobecné informácie: admin@vyhne.sk

​​​Podateľňa: dankova@vyhne.sk,
Starosta: Ervín Családi: starosta@vyhne.sk, ervin.csaladi@vyhne.sk, vyhne@vyhne.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@vyhne.sk, admin@vyhne.sk

 


 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.

Adresa: Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a 960 01 Zvolen
Tel.: 045 5400 200
Fax: 045 54 002 02

 

Kompetencie a pôsobnosť obecného úradu

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad

zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou        a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej          rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

(3) Prácu obecného úradu organizuje starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu

      obecného úradu.


 

Zamestnanci obecného úradu

JUDr. Dušan Lukačko

Mobil: 0910 912 760

E-mail: prednosta@vyhne.sk

www: www.vyhne.sk

Prednosta OcÚ

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

Okrem toho má na starosti:
1) nájmy obecného majetku a zmluvy
2) sociálnu starostlivosť (sociálne posudky)


 

Ing. Július Štefanka

Mobil: 0910 952 088

E-mail: ekonom@vyhne.sk

Ekonóm obce

účtovníctvo, rozpočet obce, príprava podkladov pre verejné obstarávania, evidencia majetku obce


 

Ing. Andrea Danková

Mobil: 0904 873 223

E-mail: dankova@vyhne.sk

Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky, podateľňa, archív, evidencia a výdaj rybárskych lístkov, hracie, výherné a predajné automaty


 

Lenka Tužinská

Mobil: 0904 873 276

E-mail: komunalnyodpad@vyhne.sk lenka.tuzinska@vyhne.sk

www: www.vyhne.sk

Komunálny odpad

poplatok za komunálny odpad, odpadové hospodárstvo, cintorín- evidencia hrobov, uzatváranie nájomných zmlúv, overovanie listín a podpisov, pokladňa Ocú, obecný rozhlas, kooperácia s vedením údržby a verejnej zelene, predaj kníh, miestne poplatky, spracovanie dochádzok zamestnancom, drobné stavby, evidencia malých zdrojov znečistenia, stanoviská k novým zdrojom znečistenia, komunikácia s verejnými inštitúciami


 

Ing. Zuzana Leštianska

Mobil: 0918 120 508

E-mail: ekonomvodnyraj@vyhne.sk

Ekonóm podnikateľskej činnosti obce
Matrika

účtovníctvo podnikateľskej činnosti, evidencia obyvateľstva, vedenie matriky


 

Štefan Griglák

Mobil: 0907 809 641

E-mail: udrzba@vyhne.sk

Vedúci údržby

Vedúci údržby obecného majetku: správa obecných budov, ciest a pozemkov, hlásenie porúch a závad v obci


 

Lívia Gažiová

Tel: 0904 873 235

E-mail: livia.gaziova@vyhne.sk

admin webového sídla obce


 

 

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka