Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

HALÓ VYHNE - r. 2003 - č. 10

Okienko do histórie

Rodina banskoštiavnických, neskôr aj vyhnianskych Kachelmannovcov pochádzala z Bavorska. Tam sa 26. septembra 1772 vo Walsdorfe v Oberfrankene1) narodil Gašpar Kachelmann. Kováčske remeslo zdedil po starom otcovi Georgovi z Erlau, taktiež v Oberfrankene a otcovi, kováčskom majstrovi Johannovi Casimirovi, ktorý presídlil do Walsdorfu.

Gašpar Kachelmann sa v roku 1804 ako kováčsky tovariš usadil v Banskej Štiavnici. Pomerne rýchlo sa stal kováčskym majstrom v Banskej Štiavnici a vo Vyhniach a od roku 1915 obchodoval aj s vínom. Tu sa aj oženil so Zuzanou, dcérou kováčskeho majstra a liečiteľa zvierat Jána Plandera, mešťana Banskej Belej, a prevzal jeho kováčsku dielňu v Banskej Štiavnici. Otec Jána Plandera prišiel na Štiavnicko z Gelnice, pôsobil vo viacerých baniach v Banskej Štiavnici a Hodruši a prenajímal huty v Belianskej doline.

Gašparov prvý syn Ján sa narodil 9. júla 1806 a po absolvovaní evanjelického gymnázia v Banskej Štiavnici vyštudoval právo na univerzite v Budapešti. Pracoval ako advokát a právnik v Banskej Štiavnici, prednášal na Banskej akadémii a istý čas bol aj starostom mesta. Ako historik sa venoval najmä dejinám baníctva a zvlášť Banskej Štiavnici. Oženil sa so Zuzanou Pischlovou a narodili sa im dcéra Katalin, ktorá sa vydala za Ferenca Zelenku a syn Gašpar, ktorý sa oženil z Saroltou Baumerth.
Ján Kachelmann zomrel 20. novembra 1873. Z ďalších jeho potomkov poznáme vnuka Viktora Kachelmanna, ktorý zomrel v roku 1914 a jeho manželku Adél Hittrich, ktorá zomrela v roku 1973. Mali deti Mártu, bankovú úradníčku v Budapešti, ktorá sa vydala za peštianskeho dôstojníckeho lekára Dr. László Félixa a syna Győzőa, lesného inžiniera v Ostrihome, ktorý sa oženil s Teréz Weber. Tým sa narodil v roku 1957 syn Tamás, ktorý sa oženil s Igo Ravasz a syna Jánosa, maliara, ktorý sa oženil s Nemkou Isabel Schleuber a usadil sa v zemi svojich predkov.

13. mája 1810 sa narodil druhý syn Gašpara Kachelmanna, Karol, nazývaný Karol Kachelmann I., ktorý bol predurčený stať sa vedúcou osobnosťou kachelmannovského rodu. Tiež študoval na evanjelickom gymnáziu v Banskej Štiavnici a u otca sa vyučil kováčstvu. Namiesto vysokej školy však absolvoval študijné cesty a prax v železiarskych a strojárskych podnikoch v Nemecku, Belgicku, Švajčiarsku a Rakúsku. Takto bol v roku 1839 odborne pripravený prevziať vyhniansky hámor.

Tretí Gašparov syn, Wilibald, sa narodil 8. júla 1814 a v rokoch 1839 až 1845 študoval baníctvo a hutníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Oženil sa z Johannou Paulinyi a narodili sa im deti Rozália, ktorá sa vydala za Lázsló Paukscha, Viola, Lýdia, Wolfgang Farkaš, Walter, ktorý sa oženil s Kornéliou Remenyik a Linda. Po absolvovaní bol Wilibald Kachelmann asistentom katedry chémie a hutníctva na tejto akadémii, neskôr vedúci erárneho hutníckeho závodu a riaditeľ striebornej huty v Banskej Štiavnici, zároveň bol aj banským radcom.
Wilibald Kachelmann zomrel 30. marca 1880 v Banskej Štiavnici. Z jeho potomkov poznáme len deti po synovi Walterovi, ktorý mal dcéru Hildu, syna Ernőa, a dcéru Lidiu. Ďalší jeho syn Ottó, lesný inžinier a riaditeľ lesov v Rahó, sa oženil s Kornéliou Pauksch a zmenil si priezvisko na Katapán. Potom sa im narodil syn Kuno, ktorý sa oženil s Borbálou Gaszner a mali dcéru Judit, ktorá sa vydala za lesného inžiniera v Nagykanisze Józsefa Hoppa a v roku 1930 syna Róberta Kachelmanna, pracovníka u súkromníka v Budapešti.

Po troch synoch sa Gašparovi Kachelmannovi a manželke Zuzane narodili ešte štyri dievčatá. Dcéra Zuzana sa vydala za obchodníka so železom Keresztély Schallera a po jeho smrti za banského lekára a banského radcu dr. Lajosa Rombauera. Druhá dcéra Alžbeta sa vydala za Nathana Csipkaia a tretia dcéra Karolína za významného profesora Banskej akadémie a banského radcu Jána Pettkóa. Posledná dcéra, Henrieta, sa narodila v roku 1932, teda 26 rokov po narodení syna Jána a vydala sa za Sándora Medveczkého, lekárnika z Levíc.
Gašpar Kachelmann prežil svoju manželku Zuzanu o 21 rokov. Zomrel 20. septembra 1856 v Banskej Štiavnici.

Keď Karol Kachelmann I. absolvoval povinnú vandrovku, či skôr študijnú cestu, otec mu prenechal v roku 1839 vedenie dielne vo Vyhniach, kde sa po čase aj usadil. Oženil sa s Esterou Stangovou. V roku 1832 sa im narodila dcéra Emília, ktorá sa vydala za asistenta a neskôr profesora Banskej akadémie Sándora Paulínyho a po jeho smrti za štátneho kancelára pre hospodárske zvieratá a poradcu ministra Rezső Scholza zo Szepesa2). 17. júna 1842 sa narodil syn Karol, nazývaný Karol Kachelmann II., pričom päť detí im zomrelo ako maloleté.

Karol Kachelmann II. sa oženil s Hermínou Ertlovou. V roku 1870 sa im narodila dcéra Margita, ktorá sa vydala za hutníckeho merača v Resici a neskôr riaditeľa bane v Diósgyőri, Vilmosa Pöschla Štiavnického3), v roku 1873 dcéra Emília, ktorá sa vydala za lesného inžiniera a neskôr univerzitného profesora v Budapešti Dr. Jánosa Tuzsona a dňa 25.8.1875 syn Karol, nazývaný Karol Kachelmann III., v roku 1877 dcéra Estera, ktorá sa vydala za lesného inžiniera Györgya Lehoczkého a v roku 1883 druhý syn Oskár, pričom im dve deti zomreli ako maloleté.

Dňa 17. marca 1892 zomrel najvýznamnejší člen kachelmannovského rodu Karol Kachelmann I. Ešte v roku 1889 bol zakladajúcim členom vládnucej politickej strany, ktorú založil a viedol Tekovský župan István Székelyi Majláth. Týmto Karol Kachelmann I. zavŕšil prechod kachelmannovského rodu od bavorských, teda nemeckých koreňov k uhorskej, no v jeho ponímaní maďarskej korune.

Dňa 26. marca 1902 zomrel Karol Kachelmann II. Po jeho smrti prevzal vedenie továrne syn Karol Kachelmann III. Bol absolventom technických štúdií v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Svojho mladšieho brata Oskára zamestnal vo svojej továrni ako technického riaditeľa. Oskár však v roku 1914 narukoval a 16. januára 1915 zomrel na týfus.

Karol Kachelmann III. sa oženil s Edit Mágocsi-Dietz. Mali spolu dcéru Kornéliu, zvanú Nelly, ktorá sa vydala za vojenského inžiniera Bélu Faixa. V roku 1934 išla do konkurzného konania nielen továreň, ale i pivovar, ktorý viedol po smrti svojho brata Oskára. Kachelmannovci opustili továreň, Vyhne a aj republiku. Karol Kachelmann III. pôsobil ako inžinier v Budapešti a krátko na to, v roku 1938, zomrel.

Oskár Kachelmann sa oženil so sestrou Karolovej manželky Margit Erzsebét Kornéliou Mágocsi-Dietz. Mali synov Karola, nazývaného Karol Kachelmann IV. a Jána, ktorý však zomrel v roku 1928 ako 16-ročný na uštipnutie jedovatou muchou. Dcéra Judita po vydaji za poľnohospodára Jánosa Tuzsona mladšieho pôsobila ako lekárnička v Hatvani. Po jeho smrti sa vydala za inžiniera chémie Dr. Jánosa Doktayho.
Karol Kachelmann IV. vyštudoval za strojného inžiniera, oženil sa s Ilonou Kustyán a pôsobil vo Francúzskom Avone. V roku 1942 sa im narodil syn Karol Kachelmann V., staviteľ vo Fantainebleu, ktorý sa oženil s právničkou Daniele Gueguet. V roku 1943 sa im narodila dcéra Eszter, profesorka v Avone, vydatá za úradníka v banke Jeana Claude Bonneta.
Manželom Karolovi V. a Daniele Kachelmanovcov sa narodil v roku 1979 syn Karol Kachelmann VI. a v roku 1982 syn Eduard.

Je zaujímavé, že rodovú tradíciu Kachelmannovcov zachovávajú potomkovia dcéry Karola Kachelmanna II., Margity, ktorá sa vydala za Vilmosa Pöschla Štiavnického a žili v Resicibányi a mali dve dcéry.
Irén Pöschl sa vydala za Miklósa Zsámbokiho. Títo mali taktiež dve dcéry. Dr. Márta Zsámboki Brückner je hudobnou pedagogičkou v Missisauga v Kanade a jej dcéra Krisztina Brückner, narodená v roku 1944 je knihovníčkou v Toronte. Druhá dcéra Katalin sa vydala za Jánosa Andrásiho a žili v Budapešti. Mali syna Bálinta Andrásiho, informatika, ktorý s manželkou Sári Lábodi majú syna Balázsa Andrásiho, športového trénera.
Margit Pöschl sa vydala za Alfreda Grillusza. Mali syna Vilmosa Gryllusa, stavebného inžiniera v Budapešti, ktorý sa oženil s chemičkou Évou Fogarassy.

Mená, ktoré sú vysádzané tučne, patria príslušníkom kachelmannovskej rodiny, ktorá 8. septembra 2002 navštívila Vyhne a ktorým autor ďakuje za cenné informácie, bez ktorých by tento článok nemohol vzniknúť.

1) Nesprávne sa uvádza aj Walzdorf alebo Wilsdorf pri Bambergu.
2) Szepesi Scholz Rezső
3) Selmeczi Pöschl Vilmos

Poznámka: Autor rešpektuje prepis všetkých mien a priezvísk podľa podkladov z rodokmeňa Kachelmannovcov až na krstné mená Gašpara (Gaspar, Gáspár), Jána (János) a Karola (Károlyi), ktoré sa takto uvádzajú v slovenskej historickej literatúre.
Marian Pavúk


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka