Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

HALÓ VYHNE - r. 2004 - č. 10

Zo života našej obce

File0073.jpgV júlovom čísle sme čitateľov podrobne informovali o aktivitách smerujúcich k založeniu združenia Terra banensium. V posledný augustový týždeň navštívila Nórsko delegácia zo Slovenska, kde v sokndalskej oblasti a v spoločnosti Titania, predstavila naše zámery. Nórska delegácia zavítala do našej obce 6. septembra. Po prílete do Viedne si hostia prezreli Bratislavu a Devín.
Večerali už vo Vyhniach. Ubytovaní boli v hoteli Termál. Tu sa prvýkrát stretli so starostom našej obce hostia: Gudmund Holmen - primátor obce Sokndal, Jorunn Hegdal - zástupkyňa primátora obce Sokndal, Svein Jarl Liestøl – predseda odborového zväzu baníkov v a.s. Titania, Linda Løvland – tajomníčka odborového zväzu baníkov, Finn Nesvold - personálny riaditeľ a.s. Titania, Cecilie Nesvold – učiteľka v základnej škole, manželka pána Nesvolda a Martin Spindler – organista zo Sokndalu.
7. september bol dňom, kedy mali hostia celý deň program vo Vyhniach. Ráno navštívili Stredoslovenské strojárne Sitno, a.s. Vyhne, kde ich privítal osobne člen predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Anton Báthory. Hostia absolvovali v strojárňach exkurziu a vypočuli si aj prednášku o ich histórii. Potom starosta previedol hostí areálom termálneho kúpaliska, kde ich zoznámil aj s pripravovaným projektom Vodný raj Vyhne. Prezreli si volejbalové kurty a ešte pred obedom navštívili kúpeľnú kaplnku. Tu si chvíľu oddýchli, započúvaní do melódií, ktoré vylúdil na historickom harmóniu organista Martin Spindler.
Starosta obce oficiálne privítal nórsku delegáciu na Chate pod Kamenným morom. Hostia sa zapísali do pamätnej knihy obce a po spoločnom obede si vypočuli prednášku pána Mariána Pavúka o histórii Vyhní. Na slávnostnom obede sa zúčastnili aj poslanci obecného zastupiteľstva, Iveta Abrahámová, Július Fruštik, Vladimír Kolhánek a Igor Luptovský. Popoludní navštívili náš kostol. Najzaujímavejšou akciou tohto dňa bola istotne exkurzia v pivovare Steiger. Delegáciu prijal a exkurziu viedol generálny riaditeľ, Ing. Ján Koma. Nórski priatelia vysoko ocenili našu obec a netajili sa tým, že boli veľmi príjemne prekvapení. Večer strávili hostia vo vinárni hotela Termál. O dobrú náladu sa postarala naša kapela Dostavník. Začala svojimi trampskými pesničkami, ale naozajstnú náladu urobili s našimi ľudovými.
Druhý deň návštevy sa niesol v znamení Kremnice. Starosta Vyhní predstavil delegáciu primátorovi Kremnice, Ing. Miroslavovi Nárožnému. Hostia besedovali o našom projekte s kultúrnymi pracovníkmi mesta. Potom generálny riaditeľ Kremnickej mincovne, Ing. Vlastimil Kalinec, pozval všetkých na exkurziu do mincovne. Po návšteve strednej umeleckej školy, navštívili nóri pod vedením nášho starostu Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, kde ich prijal Ing. Rudolf Gízel, vedúci odboru cestovného ruchu a životného prostredia. Prítomný bol aj starosta obce Ľubietová, bývalého baníckeho kráľovského mesta.
Delegáciu a jej sprievod čakal večer nevšedný umelecký zážitok – organový koncert v kostole sv. Kataríny v Kremnici. Hral Martin Spindler – organista zo Sokndalu.
Vo štvrtok, 9. septembra, mali hostia možnosť sfárať do uhoľnej bane v Handlovej a po obede si s vedením bane a odborárskymi funkcionármi prezreli diela rezbára Jána Procnera, rodáka z Vyhní. Ani popoludnie nemali hostia „kľud“. Boli vo Veľkom Krtíši na ochutnávke vín. Výrobca bio vína a jeho znalec, Ing. Domin, predstavil prítomným 17 druhov vynikajúcich vín, určených prevažne na export, najmä do Izraela.
V piatok dopoludnia boli hostia na exkurzii v žiarskom Slovalcu, popoludní v galérii lesníckeho učilišťa v Banskej Štiavnici a večer boli prítomní v uliciach mesta na Salamandri.
Po únavnom týždni v sobotu čakali hostí kúpele v Sklených Tepliciach. Istotne nezabudnú na kúpeľ v Parenici. Ostatná časť dňa sa niesla v duchu pracovnom - nasledovala porada všetkých zúčastnených o ďalších činnostiach, smerujúcich k založeniu združenia Terra banensium a príbuznej obchodnej spoločnosti, ktorá by riešila komerčné vzťahy, súvisiace s plánovanými aktivitami.

Obr.
Vo varni pivovaru Steiger: Igor Kšiňan, Egil Lejon, Jorunn Hegdal, Gudmund Holmen, Cecilie Nesvold, Finn Nesvold, Ján Koma, Martin Spindler, Milan Filip a Linda Løvland. Foto (mf) 

File0075.jpgHoci už uplynulo od skončenia 2. svetovej vojny takmer 60 rokov, veď nedávno sme si pripomenuli 60. výročie Slovenského národného povstania, jej životu nebezpečné pozostatky sa stále nachádzajú v našej blízkosti. 15. septembra pri prechádzke v lese na úpätí Kamennej sa našiel mínometný granát. Nálezca munície privolal ihneď políciu a starostu obce. Policajt nebezpečný nález odviezol pirotechnikom Policajného zboru. V tomto prípade bola munícia zamaskovaná samou prírodou o to nebezpečnejšia, že na tieto miesta chodí veľa turistov i domácich, napríklad hubárov. Aj preto patrí vďaka pánovi Miroslavovi Trubanovi, že nás svojou pozornosťou zbavil tohto nebezpečného predmetu.
Súčasne žiadame všetkých našich občanov i turistov, aby podobný objav vždy nahlásili polícii, alebo obecnému úradu.

Miroslav Truban s mínometným granátom pod Kamennou. Foto (mf)


 

V tejto letnej sezóne začal svoju prevádzku nový penzión vo Vyhniach – Penzión Michaela. Je to budova oproti kúpalisku, ktorú si naši občania najlepšie pamätajú z čias, keď tam bola materská škola a detské jasle. Tie tu boli do 30. januára 1995. Penzión má pekne zariadenú reštauráciu s viac ako 30 stoličkami, vedľa reštaurácie rovnako veľký salón, kde je teraz umiestnený stolnotenisový stôl a stolný futbal. V lete je k dispozícii aj sedenie na terase. Ubytovacia kapacita je pre 25 hostí.
Táto budova patrí medzi bývalé kúpeľné vily, vybudované v čase rozmachu kúpeľov, ku koncu 19. storočia. Neskôr bola pomerne necitlivo prestavaná až do dnešnej podoby. Jej pôvodný názov bol Gecsányi vila, neskôr Huságh vila. Po zániku kúpeľov boli v tejto budove byty vedúcich pracovníkov strojární. Býval tu napríklad riaditeľ Pohronských strojární Vojtech Soliar a ekonóm strojární Eugen Stančok.

Obr.
Penzión Michaela v septembri 2004. Foto (mf)


 

V prvý septembrový víkend bolo vo Vyhniach pravdepodobne najviac nemeckých ovčiakov v histórii. Konala sa tu Celoslovenská špeciálna výstava psov – nemeckých ovčiakov. Výstava bola s medzinárodnou účasťou súťažiacich z Maďarska, Nemecka, Rakúska, Bulharska, Poľska a Česka.

Obr.
Na výstave bolo rozdaných množstvo ocenení. Foto (mf)

Obr.
Súťažiaci pri predvádzaní nemeckých ovčiakov. Foto (mf)


 

ZASADAL MIKROREGIÓN HLINICKÉ POHRONIE
Na zasadnutí starostov obcí tohto mikroregiónu boli pozvaní zástupcovia firiem, vykonávajúcich zber, uskladňovanie a likvidáciu nebezpečných odpadov, ktorí predložili starostom svoje obchodné ponuky.

ELEKTRINA NA IHRISKO
17. septembra bola do majetku obce zahrnutá stavba – elektrická prípojka od penziónu Sasanka na okraj futbalového ihriska. Účtovná cena tohto diela je 125.681,- Sk. Okrem napojenia technického vybavenia ihriska, táto prípojka poslúži pri vybudovaní nového stanového tábora a autokempingu.

PLYNOFIKÁCIA DOMU SLUŽIEB
V máji boli ukončené posledné práce na plynofikácii Domu služieb na sídlisku Dolinky. Zostalo už len uzavrieť zmluvu o dodávke plynu a namontovať hlavný plynomer. Toto sa uskutočnilo 22. septembra. V tento deň bol osadený hlavný plynomer a v obchodoch mohli začať kúriť novými pecami. Celková cena plynofikácie dosiahla sumu 125.975,- Sk. Spustenie tohto diela do prevádzky sa mohlo uskutočniť už oveľa skôr, čakalo sa však na začiatok vykurovacieho obdobia, aby obec, resp. nájomníci, nemusela platiť preddavky za spotrebu plynu cez letné obdobie. Na slávnostné otvorenie dlho očakávaného plynového kúrenia nezostal čas.

RADA ŠKOLY
Mimoriadne zasadanie Rady školy Základnej školy Vyhne sa uskutočnilo 10. septembra. Rada školy sa zaujímala o stav úprav kuchyne a zriadenia jedálne pre žiakov základnej školy. Na rokovaní bol prítomný aj starosta obce. Všetky úlohy, o ktorých splnenie sa rada obávala, boli v čase jej rokovania už zrealizované. Ostalo len doriešiť spôsob prezúvania sa, aby žiaci mohli chodiť na obedy do nových a pekných priestorov.

NOVÁ JEDÁLEŇ PRE ŠKOLU
V predchádzajúcom čísle sme informovali o rekonštrukcii kuchyne pre materskú a základnú školu. V septembri pribudli do jedálne a kancelárie riaditeľky materskej školy nové vertikálne žalúzie. Po tejto úprave dostali tieto priestory naozaj kultúrny vzhľad. Celkové náklady na tieto priestory dosiahli výšku takmer 150.000,- Sk. Ešte zostáva zriadiť priestory na šatne pre učiteľky a kuchárky. Tu sa ešte očakáva investícia minimálne 40.000,- Sk. Snaha kuchárok pripraviť dobré jedlá a možno aj príjemné a čisté prostredie novej jedálne, sa podpísali pod rastúci záujem o stravovanie sa žiakov. To znamená, že ten hlavný cieľ sa darí plniť. Zvyšujúci sa počet stravníkov si však zas vynúti zadovážiť pre kuchyňu viaceré pomôcky. Doteraz sa prevažná časť prác v kuchyni vykonáva ručne.

LUSTER V KÚPEĽNEJ KAPLNKE
„Dedičstvo otcov, zachovaj nám pane“. To bolo heslo, ktorým sa riadili chlapi pri nezištnej, obetavej a odbornej práci na rekonštrukcii a elektrifikácii hlavného lustra v kúpeľnej kaplnke. O tomto peknom diele prinesieme, spolu s fotodokumentáciou, správu v budúcom čísle našich novín. Luster bol zavesený na svoje pôvodné miesto 25. septembra a rozsvietený 28. septembra 2004.


 

V poslednú septembrovú nedeľu sa v kostole sv. Michala slávila svätá omša pri príležitosti oslavy patróna našej farnosti. Súčasťou osláv, tak ako aj po minulé roky, bolo poďakovanie za úrodu. Zručné ženy vytvorili z plodín polí a záhrad nádherné obrazy, na ktoré sa prišli pozrieť ľudia aj z iných kútov Slovenska. Je úžasné, keď sa do našej obce po roku opäť vracajú ľudia až z Bratislavy.
Pripomeňme si túto duchovnú a súčasne spoločenskú udalosť niektorými obrázkami.

Obr. 1
Pred obetným stolom sa nachádza obraz, ktorý vytvorila p. Blažena Katinová. Obraz symbolizuje výzvu, ktorú milióny ľudí denne prednášajú Pánu Bohu: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“. Na obetnom stole je vyložená monštrancia s Eucharistiou. Foto (rb)

Obr. 2
Obraz vytvorila Jana Slaná. Symbolizuje cestu do večnosti, ktorá vedie cez kríž a Eucharistiu. Kristus je svetlom na tejto ceste. Foto (rb)

Obr. 3
Časť z obetných darov – chlieb a tŕňová koruna. Foto (rb)

Obr. 4
Mgr. Andrea Lepeňová stvárnila p. Ježiša, cudzoložnú ženu a dav rozvášnených ľudí. Udalosť končí slovami Ježiša Krista: „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň“. Foto (rb)


 

V septembri sa ukončili vnútorné omietky a osadili sa parapetové dosky.

Obr. 1
Vonkajší vzhľad stavby z konca augusta. Foto (mf)

Obr. 2
Vnútorné omietky – stierky boli v takomto stave 24. septembra. Foto (mf)


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka