Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Zámer na zámenu pozemkovVytlačiť
 

erb vyhne maly.jpg Obec Vyhne zastúpená starostom obce Vladimírom Bevelaquaom  zverejňuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa  zámer na zámenu

prebytočného majetku a to časti pozemkov vo vlastníctve obce Vyhne, odčlenením GEOP z pozemku parcela E-KN 9-359/1 o výmere 108 m², zapísaných na LV 1772 a určených podľa registra C ako pozemok C KN 767/11 o výmere 74 m² a C KN 767/12 o výmere 34 m²,

za časť pozemku, odčlenený GEOP, vo vlastníctve žiadateľa Dušana Illichmana, bytom Vyhne č. 92 parcela C KN 762/1 o výmere 109 m², zapísaný na LV 1217. Bez vzájomného finančného vyrovnania, za podmienky, že cena, stanovená podľa osobitných predpisov, bude rovnaká.


 
 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka