Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo!

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo!Vytlačiť
 

Pozvánka

 

     V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyhniach, ktoré sa uskutoční dňa 10.07.2019 o 17:00 hod. v novej zasadačke na prízemí obecného úradu vo Vyhniach.

 

Program obecného zastupiteľstva:

         

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania OZ
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN obce Vyhne č. 3/2019 o výške finančného príspevku na čiastočnú úhradu

          nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Vyhne

 1. Majetkové veci:
 1. Zámeru na odpredaj časti pozemkov (parcela E KN 9-1169/4, 9-225/1) vo vlastníctve obce Vyhne pre p. Milana Šarinu s manželkou, p. Petra Marka s manželkou, p. Milana Königa s manželkou a Ing. Kamila Justusa s manželkou
 2. Zámer na odpredaj a zámenu časti pozemku vo vlastníctve obce pre Ing. J. Jiráta
 3. vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti JUDr. D. Lukačku a zrušenie spoločnosti Stratené kúpele Vyhne s.r.o.   
 1. Rôzne:

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

 1. Informatívne správy
 2. Diskusia
 3. Záver

                                                                                                           Ervín Családi

                                                                                                           starosta obce


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka