Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Rímskokatolícky kostol

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela vo Vyhniach


Dominantou obce je rímskokatolícky barokovo-klasicistický kostol sv. Michala Archanjela, postavený na vyvýšenine nad centrálnou časťou obce. Impulzom k jeho postaveniu bolo cirkevné osamostatnenie sa od farnosti v Hliníku nad Hronom 30.9.1760 ako aj veľký počet obyvateľov. Odčlenenie sa uskutočnilo na základe dekrétu Uhorskej kráľovskej komory v Budíne, s čím súhlasila banská komora. Patronátne právo nad obcou v 18. storočí prevzalo mesto Banská Štiavnica a banský erár. Fara i kostol boli dotované z ťažby zlatých a strieborných baní. Cennými historickými prameňmi k stavbám sakrálnych objektov : kostola, fary, kaplnky v kúpeľoch sú Kanonické vizitácie z 29.5.1778 , 8.10.1804 a z r.1820 /1/ ako aj Historia Domus Parochialis Vihnyensis z 31.12.1858 , písaná za farára Ferdinanda Bittera a dopĺňaná s prestávkami až do 24.10.2001./2/ Dôležité sú aj archívne pramene v majetku MV SR Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica /ďalej MV SR SABB-PBS/ ako aj projekty kostola a návrhy na oltáre v majetku Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici / ďalej ŠÚBA/. /3 /Do nášho príspevku sme zahrnuli na záver aj zbierkové predmety umeleckohistorickej povahy, v majetku Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici/ ďalej SBM/, ktoré lokalitne pochádzajú z obce Vyhne.


Podľa Kanonickej vizitácie z r. 1778 bol prvý kostol vo Vyhniach postavený už v r. 1584 a stál povyše farského mlyna, spolu s priľahlým cintorínom. Postavený bol pravdepodobne v renesančnom slohu, ako jednolodie s hrebienkovou klenbou. Žiaľ , kostol sa dodnes nezachoval, miesto je známe ako Mravište, alebo Hrobíky po cintoríne, ktorý sa nachádzal pri ceste smerom do Banskej Štiavnice. Potok rozdeľoval objekty kostola a fary. Vznik fary spadá do obdobia pred reformáciou, v lokalite Stará hora. Budova fary bola pôvodne drevená. Počas náboženských nepokojov, protihabsburských stavovských povstaní , kriesili katolícku vieru v regióne jezuiti z Banskej Štiavnice a hieronymitáni zo Štiavnických Baní. Ako sa uvádza v Kanonickej vizitácii ,kamenný materiál prvého kostola bol neskôr použitý na stavbu nového kostola v r. 1776./4/ Pôvodná farská budova bola ešte staršia a pochádzala z roku 1565 ./5/ V čase protireformácie, až do postavenia novej fary v r. 1764 , ju obývali jezuiti. Po r. 1764 v súvislosti s obsadením vyhnianskej farnosti vlastným farárom, mali jezuiti rezidenciu v objekte sladovne v dnešnom pivovare. Prvým farárom po osamostatnení sa farnosti vo Vyhniach bol Ignác Medňanský/1760-1773/, v čase výstavby kostola Ignác Ganzer /1773-1787/, za ním Ján Stauder /1787-1814/, ktorých pôsobenie spadá do rozkvetu farnosti vo Vyhniach, aj po umeleckohistorickej stránke.


K vlastnej architektúre nového barokovo-klasicistického kostola z r. 1776 sú cennými dokumentmi tri pôvodné projekty, pôdorysy, fasády, polovičné rezy hlavnej lode plánovaného kostola vo Vyhniach, od troch rôznych autorov z r. 1774,1775,1776 / Jozef Pircker, /Pircher/ Martin Sturian, Matej Lechner /6/ Objednávateľom bolo mesto Banská Štiavnica spolu s banským erárom. Na základe súčasného stavu stavby kostola je zrejmé, že víťazom sa stal murársky majster Jozef Pircker/Pircher/, pôvodom z Tirolska, od r.1765 mešťan Banskej Štiavnice, ktorý realizoval viacero stavieb a prestavieb objektov v meste i okolí, napr. banskoštiavnickej radnice, prestavby meštianskeho domu č.8 na Trojičnom námestí.


Architektúra kostola sv. Michala Archanjela vo Vyhniach spadá do obdobia rokoka a barokového klasicizmu, poslednej štvrtiny 18. storočia. Tvorí ho jednolodie, na západnom priečelí s barokovo predstavenou zvonovou vežou a zakončené segmetom presbytéria. Svätyňa je zaklenutá českou plackou, loď pruskými klenbami na pilieroch. Vonkajšia architektúra s odstupňovaným členením lizénami, nárožnou rustikou a horizontálnym pásovaním v strednej časti veže. Z oboch strán veže sú vykrojené krídla bočných úsekov štítu. Veža je zakončená trojstupňovou laternovou baňou. Vedľa veže sa nachádza okrúhla vežička s točitým schodišťom. V v predsieni kostola, po stranách sa na stene sú zapustené dva kamenné reliéfy, naľavo s motívom Šaštínskej Piety z z r. 1780 a napravo Bolestná P. Mária pred mrežovaným pozadím, vo vavrínovom ráme./15/ Vstupný portál do kostola je jednoduchého tvaru ,kamenný, klasicistický, v stredovom klenáku s baníckym symbolom.


Hlavný oltár je neskorobarokový, zasvätený patrónovi obce sv. Michalovi Archanjelovi. V nadstavci oltára je okrúhle okno ,doplnené vitrážou s Božským okom a svätožiarou. Tvorí ho panelová drevená architektúra, farebnosti čierno-tmavozelenej, ornamentika je pozlátená. Po stranách pilastrová architektúra je doplnená plastickými bielymi driekmi stĺpov s kompozitnými hlavicami. V hornej časti s klasicistickými vázami. Pozlátená ornamentika je rokoková. V strede sa nachádza oltárny obraz s motívom Víťazstva sv. Archanjela Michala v boji s diablom. Po stranách obrazu sú drevené plastiky apoštolov sv. Petra naľavo a sv. Pavla napravo. Predstavená menza s tabernákulom a dvojicou kľačiacich anjelov. Na základe umeleckohistorickej analýzy a komparatívneho výskumu oltárov v regióne sa domnievame , že hlavný oltárny obraz je autorskou štúdiou rozmernejšieho rovnomenného oltárneho obrazu sv.Michala Archanjela z bočného oltára tzv. nemeckého kostola -Nanebovzatia P. Márie v Banskej Štiavnici, pravdepodobne dielo rakúskeho domestikovaného maliara A. Schmidta, z polovice 18. storočia. Po zrušení jezuitského rádu v r.1773, boli bočné oltáre z tohto kostola z Banskej Štiavnice presťahované v r. 1799 pátrom J. Kolakovským do kostola sv.Anny na Štefultove, kde sa nachádzajú dodnes.

 

 


 

Kostol sv. Michala Archanjela

Betlehem nad hlavným oltárom

Betlehem nad hlavným oltárom
Autor: mf

Kostol sv. Michala, z roku 1776.

Kostol sv. Michala, z roku 1776.
Autor: Ing.Milan Filip (mf)

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Michala
Autor: Autor: Peter Fratrič

Okno kostola sv. Michala

Okno kostola sv. Michala
Autor: Peter Fratrič


 
 
Okno kostola z roku 1952

Okno kostola z roku 1952
Autor: Peter Fratrič

Kostol sv. Michala - február 2005.

Kostol sv. Michala - február 2005.
Autor: mf

Kostol z juhozápadnej strany

Kostol z juhozápadnej strany
Autor: mf

východ slnka

východ slnka
Autor: rr


 
 
kostol

kostol
Autor: rr

kostol

kostol
Autor: rr

Kostol sv. Michala - december 2012.

Kostol sv. Michala - december 2012.
Autor: rr

Kostol, v popredí altánok v parku

Kostol, v popredí altánok v parku
Autor: rr


 
 
Kostol sv. Michala Archanjela

Kostol sv. Michala Archanjela
Autor: rr


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka