Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Zámer na odpredaj prebytočného majetku!

OBEC VYHNE
Vyhne 100, PSČ 966 02 Vyhne
zastúpená starostom obce Ervínom Családim
zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa
zámer
na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Vyhne a to poze ...viac...

Zverejnené 24.5.2019 -LG-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie manažér prevádzky Vodný raj Vyhne!

Obec Vyhne v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie manažér prevádzky Vodný raj Vyhne, Vyhne 100, IČO: 00321109
 
Miesto práce: Vodný raj Vyhne
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2019
Ponúkaný plat (brutto): ...viac...

Zverejnené 4.7.2019 -LG-


 

Informácie o začatých správnych konaniach.

Informácie o začatých správnych konaniach 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné do ...viac...

Zverejnené 6.6.2019 -LG-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyhne na 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyhne na 2. polrok 2019
viac...

Zverejnené 21.5.2019 -LG-


 

Zákon GDPR - ochrana osobných údajov!

Prevádzkovateľ: Obec Vyhne, Vyhne 100 Vyhne, 96602, 00321109 pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochr ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -LG-


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -LG-


 

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka