Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Pozemkové spoločenstvo pozýva na ustanovujúce Valné zhromaždenie!

Pozvánka
Pozemkové spoločenstvo Vyhne so sídlom Vyhne 100, Vás pozýva na ustanovujúce Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 06. 2019 o 16:00 hod na Obecnom úrade vo Vyhniach č. 100, 966 02 Vyhne.
Program:
1. Prezentácia 15:00 – 16:00 hod
2. Otvorenie
3. Voľba predsedajúceho
4. Schválenie programu
5. Určen ...viac...

Zverejnené 10.6.2019 -LG-
Aktualizované: 17.6.2019 -LG-


 

Informácie o začatých správnych konaniach.

Informácie o začatých správnych konaniach 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné do ...viac...

Zverejnené 6.6.2019 -LG-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyhne na 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyhne na 2. polrok 2019
viac...

Zverejnené 21.5.2019 -LG-


 

Zákon GDPR - ochrana osobných údajov!

Prevádzkovateľ: Obec Vyhne, Vyhne 100 Vyhne, 96602, 00321109 pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochr ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -LG-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, č. 111 Vyhne

OBEC VYHNE
                                 Obecný úrad, Vyhne 100, 966 02  Vyhne
Zriaďovateľ Obec Vyhne podľa ustanovenia  §3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejno ...viac...

Zverejnené 9.5.2019 -LG-


 

Záverečný účet obce Vyhne za rok 2018 - návrh

Dôvodová správa: Ekonóm Obecného úradu vo Vyhniach Ing. Július Štefanka spracoval záverečný účet za rok 2018, ktorý je výsledkom hospodárenia obce a ktorý súčasne obsahuje aj stav majetku obce. Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k záverečnému účtu a odporučila poslancom OZ prerokovať a následne ho schváliť v predpísanej podobe. Záverečný účet ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -LG-


 

Sadzba poplatku pre rok 2019!

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 - 27,40%
Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v eur/t (platná od 01.03.2019 do 28.02.2020. = 10,00€
viac...

Zverejnené 28.2.2019 -LG-


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -LG-


 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka