Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Dôležitý oznam - pozemkové spoločenstvo!!!

Dôležitý oznam!!!
Vzhľadom k tomu, že Slovenský pozemkový fond doposiaľ nemá platné poverenie na uzavretie pozemkového spoločenstva, nie je možné uskutočniť ustanovujúce valné zhromaždenie.
O náhradnom termíne Vás budeme informovať prostredníctvom oznamu na našej web stránke www.vyhne.sk
Prosím o sledovanie ďalšieho termínu s  ...viac...

Zverejnené 10.6.2019 -LG-
Aktualizované: 20.6.2019 -LG-


 

Informácie o začatých správnych konaniach.

Informácie o začatých správnych konaniach 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné do ...viac...

Zverejnené 6.6.2019 -LG-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyhne na 2. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vyhne na 2. polrok 2019
viac...

Zverejnené 21.5.2019 -LG-


 

Zákon GDPR - ochrana osobných údajov!

Prevádzkovateľ: Obec Vyhne, Vyhne 100 Vyhne, 96602, 00321109 pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochr ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -LG-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, č. 111 Vyhne

OBEC VYHNE
                                 Obecný úrad, Vyhne 100, 966 02  Vyhne
Zriaďovateľ Obec Vyhne podľa ustanovenia  §3 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejno ...viac...

Zverejnené 9.5.2019 -LG-


 

Záverečný účet obce Vyhne za rok 2018 - návrh

Dôvodová správa: Ekonóm Obecného úradu vo Vyhniach Ing. Július Štefanka spracoval záverečný účet za rok 2018, ktorý je výsledkom hospodárenia obce a ktorý súčasne obsahuje aj stav majetku obce. Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k záverečnému účtu a odporučila poslancom OZ prerokovať a následne ho schváliť v predpísanej podobe. Záverečný účet ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -LG-


 

Sadzba poplatku pre rok 2019!

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 - 27,40%
Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v eur/t (platná od 01.03.2019 do 28.02.2020. = 10,00€
viac...

Zverejnené 28.2.2019 -LG-


 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka ...viac...

Zverejnené 24.1.2019 -LG-


 

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka