Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Zámer na odpredaj prebytočného majetku!

Zámer na odpredaj prebytočného majetku! Vytlačiť
 

OBEC VYHNE
Vyhne 100, PSČ 966 02 Vyhne
zastúpená starostom obce Ervínom Családim
zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, teda spôsobom hodným osobitného zreteľa
zámer
na odpredaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce Vyhne a to pozemku v k.ú. Banky okres Banská Štiavnica, C KN 1033/1 záhrady o výmere 486 m² a budovu bez označenia súpisným číslom postavenej na parcele C KN 1033/2 zastavané plochy a nádvorie o výmere 140 m² vo vlastníctve obce Vyhne, zapísané na LV 1395 pre Dagmar Helingerovú, bytom Ôsma 3/A, 831 01 Bratislava, do výlučného vlastníctva.


 
 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia na telefónne číslo:
0907 809 641

Aktuálne v regióne

webygroup
ÚvodÚvodná stránka