Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
VyhneHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Vyhne » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-20 z 959
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
70/2019IMMES, Štefánikova 18/2, 966 22 LutilaZmluva o dielo č. 2019230501Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách14 970,00 €17.8.2019nestanovený
69/2019Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01 Banská ŠtiavnicaKúpna zmluva Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho1,00 €14.8.2019nestanovený
68/2019Šimon Kružlic, Vyhne 437, 966 02 Vyhne Nájomná zmluva č. 03/2019Priestory novej zasadačky a jedálne v budove obecného úradu 50,00 €13.8.201918.8.2019
66/2019Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1/1, 969 24 Banská ŠtiavnicaKúpna zmluvaPredávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Banky, obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1166 1,00 €6.8.2019nestanovený
65/2019Aprint s.r.o., Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o dieloPolygrafické služby - príprava a tlač obecných novín Vyhne  338,40 €20.8.2019nestanovený
64/2019SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaudelenie licencie - Oldies party s rádiom Vlna 167,40 €1.8.2019nestanovený
63/2019Dagmar Helingerová, rodená Ježová, Ôsma 3/A, 831 01 BratislavaKúpna zmluvaPredávajúci predáva kupujúcemu a „kupujúci“ kupuje do výlučného vlastníctva v celosti nehnuteľnosti, špecifikované v Čl. I. ods. 17 400,00 €30.7.2019nestanovený
62/2019Mgr. Diana Zachardová, rodená Brteková, Päpavová 679/22, 841 04 Bratislava Kúpna zmluvaPredávajúci predáva kupujúcemu a „kupujúci“ kupuje do výlučného vlastníctva v celosti nehnuteľnosť a to novovytvorené parcely4 010,00 €30.7.2019nestanovený
61/2019JOHNNY SERVIS, s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 GajaryZmluva - prenájom Prenájom Johnny WC a sanitárna technika72,00 €30.7.2019nestanovený
60/2019Jozef Kasan, Cintorínska 31, 968 01 Nová BaňaZmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) a služby požiarnej ochrany (PO)úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa a poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch, v rozsahu a za podmienok stanovených nižšie0,00 €25.7.2019nestanovený
57/2019Región Banská Štiavnica, Kammerhofská 1, 96901 Banská ŠtiavnicaZmluva o vzájomnej spolupráciSpolupráca Región Banská Štiavnica a obec Vyhne  600,00 €19.7.2019nestanovený
56/2019SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaudelenie licencie - Kultúrne leto 0,00 €17.7.2019nestanovený
55/2019Ján Gálik, Vyhne 336, 966 02 Vyhne Zmluva o zriadení vecného bremenaPovinný 1 je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Žiar nad Hronom,0,00 €10.7.2019nestanovený
54/2019UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 BratislavaPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - návrhPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 135,84 €4.7.2019nestanovený
53/2019Lívia Rošková, Vyhne 501, 966 02 VyhneNájomná zmluva 2/2019Priestory novej zasadačky0,00 €4.7.2019nestanovený
51/2019Občianske združenie Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o poskytnutí finančnej podpory z Grantového programu Občianskeho združenia Žiarska kotlinaúprava práv a povinností účastníkov dohody 350,00 €28.6.2019nestanovený
50/2019Dušan Debnár, J. Horáka 3, 969 01 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluva č. 3/2019Bytová jednotka 1. kategórie 195,43 €25.6.201930.6.2020
49/2019Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluveZáväzok účastníkov zmluvy uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena0,00 €25.6.2019nestanovený
47/2019Marián Babic - EKOBAM, Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá NivaZmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduzber, preprava, sprostredkovanie a obchod s odpadmi0,00 €18.6.2019nestanovený
46/2019Neubellerová Zuzana, Vyhne 69, 966 02 VyhneVýpoveď zmluvyUkončenie zmluvy k 30.06.20190,00 €5.6.2019nestanovený
Položky 1-20 z 959
ÚvodÚvodná stránka